KONINKLIJKE ALGEMENE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS AFDELING VOETBAL ANTWERPEN
OFFICIELE BERICHTEN - zaterdag 22 januari 2022

OFFICIELE BERICHTEN

22/01/2022
Van Ambstwege :
Wedstrijd in 3de afdeling C : Elite Athletic - Belle Vue : wedstrijduitslag (1-3) omgezet in 0-5 FF (art.75/A)

22/01/2022

Supporters zijn terug toegestaan (tot 100 personen), mondmasker blijft wel verplicht. (vanaf 28/1) !

Douche F.C V.B. is terug opnieuw toegelaten.
Coronamaatregelen - Deze maatregelen gelden voor onderstaande clubs : 
Douchen is enkel toegelaten voor de scheidsrechter en NIET voor de spelers, omkleden in de kleedkamer wel doch MET mondmasker !
De Klinkaert
Elite Athletic
F.C V.B.
Watertoren

12/01/2022
Overige thuiswedstrijden van Sp Neerland gaan door op V.K.VALAARHOF om 16u30.

12/01/2022
Kleine aanpassing betreffende reglement 149/D :
Art.149/D. Uitstel - reglementen rond Corona :

· De afgelaste wedstrijd dient gespeeld te worden op een zaterdag, bepaald door het afdelingsbestuur..
· Los uitgestelde wedstrijden en/of een uitgestelde speeldag hebben steeds voorrang op deze wedstrijd.
Indien geen vrije zaterdag mogelijk is zal de wedstrijd midweek dienen gespeeld te worden.
· De ploegen brengen het afdelingsbestuur in kennis van de datum waarop de uitgestelde wedstrijd zal gespeeld worden
· De wedstrijd dient gespeeld te worden UITERLIJK voor de laatste wedstrijd van de competitie.
· Indien geen akkoord tussen de ploegen zal de wedstrijd dienen gespeeld te worden op een datum bepaald door het afdelingsbestuur
· Indien een club niet kan aantreden op deze vastgestelde datum zal een forfait (met boete) van ambtswege worden toegepast, tenzij aan de voorwaarden van uitstel voldaan kan worden.

28/12/2021
Verslag bestuursvergadering KAVVV dinsdag 28/12 te 19u00 :

Club Stabroek Utd werd opgeroepen om te verschijnen voor het afdelingsbestuur :
Stabroek Utd B (3de afdeling B) werd met onmiddellijke ingang uit competitie genomen wegens fraude (opstellen geschorste speler onder valse identiteit) tijdens wedstrijd Stabroek Utd B - Royal Zeezicht (dd. 18/12).
Wij verwijzen hiervoor naar artikel 21 & 89 van onze reglementen.
Alle reeds gespeelde wedstrijden van Stabroek United B worden omgezet in forfait.

28/12/2021
Naar aanleiding van het bericht van Voetbal Vlaanderen van vandaag, dinsdag 28/12, laten wij U weten dat onze competitie van KAVVV-Antwerpen gewoon verder gezet wordt.
Graag wel noteren dat dit tot nader bericht, volgens de laatste Corona maatregelen van de regering, zonder publiek dient te gebeuren.
De competitie wordt dus gewoon verdergezet zoals gepland vanaf 08/01/2022 volgens de bestaande kalender.

Misschien is het raadzaam om jullie terrein eigenaar hierover in te lichten zodat de site wel degelijk toegankelijk is, de lijnen getrokken …


23/12/2021
Wedstrijd van 18/12 in 1ste afdeling : Volba - Racing Gobi A : wedstrijd opgezet in 0-5 FF (art.154/A)

19/12/2021
Wedstrijd van 18/12/21 in 3de afdeling B : Stabroek United B – Royal Zeezicht : Wedstrijd stopgezet tijdens de rust wegens vaststelling frauduleus opstellen geschorste speler onder valse naam.
Boeten :
Boete art. 21/B : 75 euro
Boete art. 21/D : 100 euro
Schorsingen :
Speler Du Val Dave : bijkomende schorsing van 6 weken op zijn reeds lopende schorsing.
Speler Van Lent Elmo : geschorst voor 6 weken vanaf 08/01/2022
Zie hiervoor art. 21/C van onze reglementen.

19/12/2021
Stand sportiviteit na speeldag 18/12 :

1ste afdeling : Club BP - P.S.K.-De Klamper - Watertoren
2de afdeling A : De Brug - Reunion Merxem - Jee Dee
2de afdeling B : Katastroof - Houtbeurs B - Voorced
2de afdeling C : Airconsult - Schonenberg - Lokomotiv Beurm
3de afdeling A : Den 144 - Toreke - Athletico Joh/Peuchemise
3de afdeling B : An Sibhin - Amber E - Brik Pele
3de afdeling C : Elite Athletic - Benne B - Thor Zaat Briel
4de afdeling A : Sava C - Vino - J&M Tolhuis/Nieuw Stabroek
4de afdeling B : Eintracht Deurne - Geel Zwart 89 - Aloysius 

15/12/2021
De uitgestelde wedstrijd THE D-C BOYS - VOORCED gaat door op woensdag 19/01/2022 om 20u.

12/12/2021
Van Ambstwege :
Wedstrijd in 2de afdeling A : Reunion Merxem - Sava A  : wedstrijduitslag (1-5) omgezet in 5-0 FF (art.75/A)

10/12/2021
Uitgestelde wedstrijden van zaterdag 04/12 worden gespeeld op zaterdag 18/12 !!

09/12/2021

Coronamaatregelen

  • De kantines zullen telkens om 23u00 moeten sluiten vanaf zaterdag 27-11-2021.
  • De wedstrijden en trainingen (indoor en outdoor) op alle niveaus kunnen gewoon doorgaan. We wachten nog op bijkomende verduidelijking over publiek bij indoorwedstrijden.

Deze maatregelen gelden voor onderstaande clubs : 
Douchen is enkel toegelaten voor de scheidsrechter en NIET voor de spelers, omkleden in de kleedkamer wel doch MET mondmasker !
Chossel Sport
De Klinkaert

Elite Athletic
F.C V.B.
Kloosterstraat
PSK De Klamper
Watertoren

Bovenvermelde clubs worden verondersteld dit bij hun thuiswedstrijden door te geven aan de tegenstrever(s) !!
Bij wijzigingen aan de maatregelen graag ook het afdelingsbestuur hiervan op de hoogte brengen aub !

03/12/2021
Omwille van de slechte toestand van vele voetbal terreinen alsook de nog voorspelde regen en de vele ploegen die momenteel met Corona gevallen te maken hebben werd er besloten tot algemene afgelasting van de speeldag van morgen zaterdag 04/12.
Deze speeldag zal integraal verschoven worden naar zaterdag 18 december 2021.
Moest er een probleem zijn met de beschikbaarheid van uw terrein willen wij vragen dit zo snel mogelijk te laten weten !

02/12/2021 
Clubkleuren De Klinkaert: Geel/Geel

30/11/2021 
Corona maatregelen terrein Atlas Copco vanaf zaterdag 04/12 : 
Mondmaskerplicht binnen, CST en gebruik kleedkamers in kleinere groepjes.
Douchen zal beperkt zijn (2 van de 4 douches beschikbaar).
Kantine zal gesloten blijven.

30/11/2021
Wedstrijd dd. 27/11 in 4de afdeling A : Sporting MXM - Amber B : uitslag 0-5 FF (art.50/A)

26/11/2021
Reglementen :
Herinnering:

Een terreinafgevaardigde MOET de leeftijd hebben van 18 jaar om deze functie te mogen uitoefenen.
Gelieve hierop toe te zien aub !!! (art.59)
Versoepeling:
Wijziging voor clubafgevaardigde en coach : aangesloten lid mag deze functie uitoefenen vanaf 16 jaar ipv 18 jaar (art.65).

20/11/2021 :
Corona/Update maatregelen vanaf 20/11/2021
Maatregelen met betrekking tot het dragen van een mondmasker
• Van zodra je een sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 10 jaar.
• Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers, ....
• Over het algemeen geldt de mondmaskerplicht van het moment je de sportinfrastructuur betreedt, behalve:
- Indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche)
- Om iets te eten of te drinken.

Individuen of sportgroepen mogen de kleedkamer niet langer dan 15 minuten gebruiken

Buiten het bewijs voor te leggen van vacinatie (of recente genezen besmetting) dient nu een ook een mondmasterplicht in de horeca (dus ook kantines van sportclubs).

20/11/2021
Van Ambstwege :
Wedstrijd in 4de afdeling B : Eintracht Deurne - Gooma : wedstrijduitslag (10-0) omgezet in 5-0 FF (art.75/C)
Wedstrijd in 4de afdeling B : Geel Zwart 89 - Aloysius : wedstrijduitslag (2-3) wordt omgezet in 0-5 FF (art.75/C)
Wedstrijd in 3de afdeling B : Amber E - Las Manas : wedstrijduitslag (1-6) wordt omgezet in 0-5 FF (art.124/A)

19/11/2021 - BELANGRIJK !!!

Op 30/09 werd onderstaande info per mail gestuurd naar alle secretariaten van de clubs.
Vermits we nog geregeld vragen krijgen over deze zaken willen we aan alle secretarissen NOGMAALS vragen dit aandachtig te willen lezen en door te geven aan jullie terreinafgevaardigde(n).
Dit voorkomt, hopelijk, de onnodige boeten, forfaits enz enz ...

Neutrale zone :
Wekelijks hebben we te maken met ploegen die de neutrale zone niet respecteren !
Wij herhalen nogmaals onze reglementen hieromtrent :
Wie mag er in de neutrale zone plaatsnemen : Reserve spelers die op het wedstrijdblad genoteerd staan, terreinafgevaardigde, clubafgevaardigde en coach, indien ze een band aan hebben en genoteerd werden als dusdanig op het wedstrijdblad. VERDER NIEMAND (geen supporters, kinderen, honden enz enz ….)
Er mogen ook GEEN alcoholische dranken genuttigd worden NOCH gerookt worden !
De terreinafgevaardigde van uw ploeg is verantwoordelijk voor het handhaven van de neutrale zone voor beide ploegen : gelieve hem hierover in te lichten aub !
Wanneer er een medewerker aanwezig is van ons zal deze hier mee op toezien.
Bij inbreuk wordt dit genoteerd en artikel 50C toegepast, de tijden van waarschuwen zijn we na 4 jaar voorbij.


Controle ploegen :

VOOR aanvang wedstrijd dient VERPLICHTEND de terreinafgevaardigde van de thuisclub, samen met de scheidsrechter, de controle te doen van beide ploegen en wel als volgt :
De terreinafgevaardigde heeft beide wedstrijdbladen bij zich en roept de nummer af van de speler.
De speler komt naar voor zegt zijn naam, voornaam en geboortedatum tegen de scheidsrechter.
De scheidsrechter heeft de identiteitskaarten (die op volgorde werden afgegeven in de kleedkamer van de scheidsrechter) en doet de visuele controle van de speler met de identiteitskaarten, controleert ineens of het rugnummer juist is alsook of de speler scheenbeschermers aan heeft.
Na de controle geeft de scheidsrechter de identiteitskaarten terug aan de verantwoordelijke van beide clubs.


WEDSTRIJDBLAD - AANDUIDING KRUISJES

Geregeld wordt hier tegen gezondigd en moeten we forfaits toepassen !
Op het wedstrijdblad dient achter elke speler, die wil deelnemen aan de wedstrijd, een kruisje (x) te staan in het vak “E” of “R”
Dit dient door de club gedaan te worden en dient te gebeuren VOOR aanvang van de wedstrijd !!
Eens de wedstrijd aangevangen is mag er NIETS meer gewijzigd worden aan het wedstrijdblad, maw ook geen kruisjes meer bijgeplaatst worden door de club, noch door de scheidsrechter !
Wij verwijzen hiervoor ook naar onze reglementen, meer bepaald naar art.75 :
Achter de spelers die niet opgedaagd zijn wordt GEEN kruisje gezet en deze spelers mogen (uiteraard) NIET deelnemen aan de wedstrijd !
Eens de wedstrijd gestart is mogen hier geen aanpassingen meer aan gebeuren.
Achter elke speler kan/mag slechts één kruisje ingevuld worden.
Indien achter een naam van een speler geen aanduiding staat “effectief” en/of “reserve” en toch deelneemt aan de wedstrijd heeft dit een forfait en boete tot gevolg.
Indien foutief een dubbel kruisje werd gezet dient dit gemeld te worden aan de scheidsrechter die dit vermeld in het vak “opmerkingen SR”. Dit moet uiteraard ook te gebeuren VOOR aanvang van de wedstrijd.
Er mogen uiteindelijk maximaal 15 spelers (11 effectieven en 4 reserve spelers) als aanwezig aangeduid worden op het wedstrijdblad.
Alle mogelijke inbreuken hiertegen heeft een forfait tot gevolg met bijhorende boete van 50 euro.
Indien de effectieve spelers en/of reserve spelers NIET aangeduid werden door de ploegen op het wedstrijdblad zal een forfait en boete (50 euro) toegepast worden.
Sportieve groeten

Bestuur KAVVV

18/11/2021
Wijziging artikel 72/A

Art.72/A : vanaf speeldag 20/11 zal bij forfait door een club de uitslag (forfait) niet meer dienen ingegeven te worden door de club zelf maar zal dit gebeuren door het afdelingsbestuur.

14/11/2021
Van Ambstwege :
Wedstrijd in 4de afdeling B : De Gaawe Leeuw - Geel Zwart 89 : wedstrijduitslag (6-1) omgezet in 5-0 FF (art.74/A)
Wedstrijd in 4de afdeling A : Sava C - The Magnificent 7 : wedstrijduitslag (1-0) omgezet in 5-0 FF (art.75/B)

30/10/2021
3de afdeling A : Aanvangsuur voor alle thuiswedstrijden Sifra verzet naar 14u30 (ipv 14u00) !

26/10/2021
Er zijn de laatste weken weer veel vragen over welke documenten toegelaten zijn om aan een wedstrijd deel te mogen nemen, waarvan opsomming nogmaals hieronder :
Art.81/A : Indien een speler of een officiële afgevaardigde geen identiteitskaart noch een officieel vervangend document kan voorleggen mag hij NIET deelnemen aan de wedstrijd ! 
Wordt verstaan onder een officieel vervangend document :

1) Rijbewijs : niet vervallen document (geen fotokopie), voorzien van een degelijke originele foto
2) Een originele, niet vervallen reispas met foto
3) Een recente (!) originele en niet vervallen aangifte van verlies of diefstal (MET foto)
4) Een origineel attest van immatriculatie (vreemdelingen)


Let op : op al deze documenten staat een vervaldatum … indien datum vervallen is mag hij met dit document NIET aantreden !

Alle overige documenten zijn dus niet van toepassing en heeft een forfait en boete tot gevolg.
GEEN pasje ziekenkas, studentenkaart, kopie van identiteitskaart op smartphone, Corona attest, werkpasje, tramabonnement enz enz …. !


Indien dit vervangend document niet aan deze voorwaarden voldoet zal het beschouwd worden als een niet geldig document en zal betrokkene niet op het blad kunnen vermeld worden en mag deze absoluut niet aantreden als speler, afgevaardigde of coach.Indien speler toch wil deelnemen aan de wedstrijd kan dit niet geweigerd worden en zal de scheidsrechter dit als dusdanig noteren op het wedstrijdblad.
Achteraf zal er dan van ambtswege een forfait (+ boete) toegepast worden.

Belangrijk :
Zolang identiteitskaart niet getoond werd mag speler NIET aantreden.

Als er iemand zijn identiteitskaart gaat halen en/of iemand het document komt brengen mag speler absoluut NIET aantreden tot zolang de identiteitskaart effectief getoond wordt aan de scheidsrechter.
Hij kan dan ondertussen als reserve genoteerd worden op het wedstrijdblad.
Indien speler toch wil deelnemen zonder het tonen van zijn IK zal de scheidsrechter dit noteren op het wedstrijdblad en zal er van ambtswege een forfait (+ boete) toegepast worden !


23/10/2021
Van Ambstwege :
Wedstrijd in 4de afdeling B : Pagode - Ekeren Winkelstad : wedstrijduitslag (1-0) omgezet in 5-0 FF (art.81/A)
Wedstrijd in 2de afdeling C : Racing Gobi B - V.B. : wedstrijduitslag (2-1) omgezet in 5-0 FF (art.75/B)
Wedstrijd in 2de afdeling C : Airconsult - De Klinkaert : wedstrijduitslag (2-2) omgezet in 5-0 FF (art.74/A)

19/10/2021
Reglementen :
Daar er zo goed als geen vrije zaterdagen zijn dit seizoen werd er een kleine aanpassing aangebracht aan art.149/C :
* Vooruitgeschoven wedstrijd mag niet gepland worden op een zaterdag die voorzien wordt voor een uitgestelde speeldag en/of voor los uitgestelde wedstrijden.
* Los uitgestelde wedstrijden en/of een uitgestelde speeldag hebben voorrang op de aanvraag tot uitstel.


09/10/2021
Van Ambstwege :
Wedstrijd in 1ste afdeling : Deurnese Turners - Club BP : wedstrijduitslag (4-3) omgezet in 5-0 FF (art.75/C)

28/09/2021
Aanpassing reglementen
155A: Een ploeg, die ZELF viermaal forfait geeft tijdens competitiewedstrijden wordt uit competitie en uit de beker genomen.
.....

27/09/2021
Van Ambstwege :
Wedstrijd in 3de afdeling C : Benne B - Belle Vue : wedstrijduitslag (1-0) omgezet in 5-0 FF (art.75/C)

25/09/2021
Van Ambstwege :
Wedstrijd in 4de afdeling A : J&M Tolhuis - Ruisbroek Next : wedstrijduitslag (0-2) wordt omgezet in 5-0 FF (art.74/A)
Wedstrijd in 3de afdeling C : Elite Athletic - Banlieu 2940 : wedstrijduitslag (2-3) word omgezet in 0-5 FF (art.75)

22/09/2021
Wijziging art.82/B :

82/B. Wanneer een ploeg, om welke reden ook, pertinent weigert te tekenen voor akkoord van het wedstrijdblad zal de scheidsrechter zulks noteren
in het vak “ OPMERKINGEN SCHEIDSRECHTER “ of melden in zijn verslag.
De club is daarna verplicht om de reden van het niet ondertekenen ervan te formuleren uiterlijk maandag avond 18u00 na het voorval in een mail gericht aan bestuurslid Marc Van Riel. Het digitaal opsturen blijft verplicht.
Indien men verzuimt de mail te sturen zal een retributie van € 10 toegepast worden en bijkomend € 5 (art.82/A).


18/09/2021
Van Ambstwege :
Wedstrijd in 4de afdeling A : Molly Blooms B - Vino : wedstrijduitslag (3-6) omgezet in 0-5 FF (art. 21/B)

15/09/2021
Sporting Neerland speelt vanaf 18/09 alle thuiswedstrijden op het terrein van Atlas Copco !

11/09/2021
Van Ambstwege :
Wedstrijd in 2de afdeling C : Lokomotiv Beurm - De Klinkaert : wedstrijduitslag (1-4) wordt omgezet in 5-0 FF (art.75/C)
Wedstrijd in 3de afdeling A : Vidam - Sifra : wedstrijduitslag (4-2) wordt omgezet in 5-0 FF (art.75/C)

04/09/2021
Van Ambstwege :
Wedstrijd in 2de afdeling A : TC Brabo - Cabina De Peaje : wedstrijduitslag (10-0) wordt omgezet in 0-5 FF (art.75/B)
Wedstrijd in 2de afdeling B : Houtbeurs B - Bacchus : wedstrijduitslag (4-1) wordt omgezet in 0-5 FF (art.21/B)
Wedstrijd in 3de afdeling B : PVC Gorillaz - Las Manas : wedstrijduitslag (0-4) wordt omgezet in 0-5 FF (art.21/B)

03/09/2021
We noteren het algemeen forfait van Atlas Copco in 2de afdeling C voor het seizoen 2021-2022

30/08/2021

Clubkleuren Cabina de Peaje: Wit/Blauw

29/08/2021
Wedstrijd 28/08 :
3de afdeling C : Elite Athletic - National : wedstrijduitslag 3-6 wordt gewijzigd in 0-5 (art.60/B)

27/08/2021
Kantine Adec Metal Edegem - Brik Pele - Den 144 - Los Amigos : kantine gesloten wegens verbouwingen (zeker tot 31/12/21) 

26/08/2021
Houtbeurs B : thuiswedstrijden seizoen 2021-2022 zullen NIET gespeeld worden op terrein De Molenakker ('s Gravenwezel) maar WEL op terrein Park Groot Schijn te Deurne !

25/08/2021
De boeten van de clubs zijn vanaf heden terug te vinden onder de rubriek "boetes"

23/08/2021

Clubkleuren De Klinkaert : zwart 
Clubkleuren Stabroek A : Trui : Rood/wit - Broek : rood

Speeldata seizoen 2021-2022 :

...
29/01 : speeldag 18
05/02 : speeldag 19
12/02 : speeldag 20
19/02 : speeldag 21
26/02 : geen vrije zaterdag, voorzien voor uitgestelde  speeldag of los uitgestelde wedstrijden
05/03 : geen vrije zaterdag, voorzien voor uitgestelde  speeldag of los uitgestelde wedstrijden
12/03 : speeldag 22
19/03 : geen vrije zaterdag, voorzien voor uitgestelde speeldag, los uitgestelde wedstrijden of testwedstrijden

Vanaf 26/03 start de bekercompetitie op voorwaarde dat de competitie volledig afgehandeld is.
Zo niet vervalt de bekercompetitie en wordt de gewone competitie verder gespeeld.
Indien geen competitie wedstrijden op 19/03 wordt de beker mogelijk één week naar voor geschoven en start de bekercompetitie 19/03 ipv 26/03

26/03 : beker
02/04 : beker
09/04 : vrij (Pasen)
16/04 : vrij (Pasen)
23/04 : kwart finales beker
30/04 : halve finales beker
06/05 : finale beker