KONINKLIJKE ALGEMENE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS AFDELING VOETBAL ANTWERPEN
OFFICIELE BERICHTEN - woensdag 17 oktober 2018

 inzake voorgaande officiële berichten kan U terecht in het archief van de nieuwsbrieven SKOOR.

OFFICIELE BERICHTEN      (16.10.2018)

KLEUREN
Kloosterstraat A (1) : rode trui , rode broek
Amber D (4A) : donkerblauwe trui

KALENDERAANPASSINGEN

Alle thuiswedstrijden van FC V.B. (2C) worden vanaf heden gespeeld  op de terreinen van KVK  Hingene om 14.00 !
                                                  Wegwijzer: 
Wegwijzer: KVK Hingene  Groenstraat 3  2880  Hingene
Alle thuiswedstrijden van KON. ALOYSIUS S.C. (4B) starten om 15.00 !
Alle thuiswedstrijden van SIFRA (3B) starten om 13.45 !
Alle thuiswedstrijden van JEE DEE (2A) starten om 15.00 !  (ipv. 15.30) 

BRISTOL BOYS (3B) en DEE BEE (3C) en NOEVEREN (4B)
Vanaf 20.10.18 spelen deze ploegen zoals voorzien in het kalenderboekje, 
nl. op het Gemeentelijk B terrein – Boom – Beukenlaan (geen kunstgras)


AANPASSINGEN

20.10.18
3de afd.C : EULEGOEM – DE KLINKAERT om 12.30 ipv. 15.30
4de afd. A : FC KIEL 2 - THE D-C BOYS  om 15.00

03.11.18
2de afd. C : FC VB - VOLBA   op terrein Bornem De Breeven (zie Watertoren)  aanvang 14.00 

24.11.18

1ste afd.  :   KLOOSTERSTRAAT A – CLUB BP  15.30
2de afd. A :  PANDA - AN SIBHIN om 15.30
2de afd. C :  KLOOSTERSTRAAT B - VOLBA   13.30

01.12.18 
4de afd. A : 
AMBER D - THE D-C BOYS    15.00 ipv. 13.00

08.12.18
1ste afd A :  KLOOSTERSTRAAT A - AMBER  15.30
2de afd. C : KLOOSTERSTRAAT B - FC VB   13.30  

22.12.18
2de afd. A : ADEC METAL EDEGEM - FC BAR SALON om 15.00
                  KADDISH - EXCELSIOR 81  12.30   (stopgezet 29.09.18)
3
de afd. B : SIFRA - VOORCED om 13.45

3de afd. C : F.C. MANHATTAN UNITED - FC CHOSSEL SPORT om 13.00
                 
ELITE ATHLETIC - METROPOOL UNITED om 12.00
4de afd. A : DE KROON VC – DEN DERDE HELFT om 15.00
                 
D.O.V.O. - FC KIEL 2  om 15.00
                 
GOOMA UNITED - SCHOTEN PARK RANGERS om 15.15
12.01.19
4de afd. A : FC KIEL 2 - D.O.V.O. om 15.00
                  THE D-C BOYS - BENNE B   15.00 ipv. 13.00

19.01.19
1de afd. :  KLOOSTERSTRAAT A - A.S. BELLE VUE  15.30

2de afd. C : KLOOSTERSTRAAT B -  VISBOYS    13.30 
3de afd. C :  ELITE ATHLETIC - DE KLINKAERT om 12.00
4de afd. A : DE KROON VC - GOOMA UNITED om 15.00
                 
D.O.V.O. – DEN DERDE HELFT op STABELINO om 15.00
4de afd. B : PAGODE UTD - KON. ALOYSIUS S.C. -  om 15.00

02.02.19
3de afd. C : ELITE ATHLETIC - FC CHOSSEL SPORT om 12.00

16.02.19
3de afd. C : ELITE ATHLETIC - THOR ZAAT BRIEL om 12.00
4de afd. B : PAGODE UTD. - ZWARTE HOND om 12.30

 


VIDAM
Secretaris : Aerts Christophe Constant Joossenslei 34/2 2970 ‘s Gravenwezel
Gsm : 0477/514476 Mail : christopheaerts@gmail.com

BRIK PELE
Secretariaat : Guisson Cedric Lentelei 67 2650 Edegem Tel. 03/288 49 06
Verantwoordelijke Guisson Cedric Tel. 03/288 49 06 – GSM 0476 757 234
Email : cedric.guisson@hotmail.com

LOKOMOTIV ALTREX
Naam verantwoordelijke : Paul De Witte Gsm verantwoordelijke : 0473/693553
Terrein : Excelsior Puurs B

RACING GOBI
Nieuw adres secretariaat : Jozef Jennestraat 37 – 2900 Schoten

ALGEMENE WERKING
Wij willen nogmaals vragen aan de clubs alle brief- en mailverkeer te laten gaan via
DE SECRETARIS van de club ! Hij is ons ENIGE aanspreekpunt ! !
Het is geen optie dat spelers mails met vragen en dergelijke naar onze bestuursleden sturen.

WEDSTRIJDBLAD
Wij willen beklemtonen dat het wedstrijdblad dient afgetekend te worden door een persoon,
die op het wedstrijdblad staat genoteerd met een officiële functie.
Deze persoon moet ZEER GRONDIG het wedstrijdblad nakijken i.p.v. dit ‘klakkeloos’ af te tekenen, zoals in de meeste gevallen is gebeurd !
Eens het wedstrijdblad afgetekend is verklaart men zich akkoord met ALLES (!) wat op het wedstrijdblad vermeld staat.
Eventueel verkeerd genoteerde kaarten van spelers en boeten kunnen en zullen dan niet meer aangepast worden, zonder verdere discussie !

ADMINISTRATIEVE AANPASSINGEN
THUISTERREIN PANDA Park Groot Schijn / Sportpark Ruggeveld

Komende van de August van de Wielelei op de linkerkant van de Ruggeveldlaan even voorbij de voormalige ijspiste en de
rollerskatebaan. Komende van de Herentalsebaan / Boterlaarbaan op de rechterzijde van de Ruggeveldlaan juist voor de rollerskatebaan en ijspiste. Zie zuil A (rood).

PARK GROOT SCHIJN
PANDA, MOLLY BLOOMS, AC DE HEIDE, HOUTBEURS B
Vanaf heden is er een camera in werking op het Park Groot Schijn / Sportpark Ruggeveld !
Indien je toch binnen rijdt met uw wagen (wat trouwens verboden is) krijgt U een gasboete
van €55. Het is al geruime tijd verboden om binnen het park naar de accommodaties te rijden met de wagen. Vanaf heden zal de
politie en overheid op regelmatige basis controles uitvoeren en bestraffen indien nodig. Het park is gelegen in een autovrije zone.


REGLEMENT AANPASSINGEN

Art 7: ...Wedstrijden met een vervroegd aanvangsuur dienen ten vroegste tussen 12.00 uur en 14.30 uur aan te vangen.

Art 21: F. Een lid (speler/bestuurslid) van een club is slechts aangesloten wanneer alle nodige informatie gekend is (Naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats en rijksregisternummer). In alle andere gevallen is hij NIET aangesloten.
Indien het lid, dat niet in orde is met de hierboven aangehaalde informatie, toch deelneemt aan een wedstrijd of met een officiële functie genoteerd wordt op het wedstrijdblad zal hij beschouwd worden als een niet speelgerechtigde speler die aan de wedstrijd deelneemt en/of een niet aangesloten bestuurslid die met een officiële functie genoteerd staat op het wedstrijdblad. De club zal hiervoor van ambtswege een forfait bekomen (boete van € 50), alsmede een bijkomende boete van € 25 per opgestelde niet speelgerechtigde speler/bestuurslid. Betrokken club zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
Indien het een speler betreft zal speler in kwestie een bijkomende schorsing krijgen de eerstvolgende officiële wedstrijd van zodra hij speelgerechtigd is.

Art 49:...De reeds in onze afdeling actieve scheidsrechters, die niet door een club aangebracht werden kunnen niet in aanmerking komen om de niet in orde zijnde clubs thans in regel te stellen met dit artikel. .

Art 82: A. Bij het afhalen van de identiteitskaarten dienen beide ploegen onderaan in de voorziene kolom te tekenen, waarbij ze zich akkoord verklaren met alle gegevens, die zich op dat moment op het blad bevinden. Buiten de handtekening zelf dient men in drukletters ook de naam en de voornaam te vermelden van diegene, die de handtekening plaatst. Dit moet gebeuren door personen, die een verantwoordelijke functie hebben en als dusdanig op het blad vermeld     staan (terreinafgevaardigde, clubafgevaardigde, coach of ploegkapitein)
Wanneer men andere personen het blad laat aftekenen of wanneer het aftekenen niet correct gebeurde zoals net     aangehaald zal een boete van € 5 worden aangerekend.
De scheidsrechter zal eveneens tekenen in de voor hem voorziene kolom.
Als alle formaliteiten vervult zijn zal de afgevaardigde van de thuisploeg met zijn smartphone een foto maken van zowel het wedstrijdblad van zijn ploeg als dat van de tegenstrever (2 aparte foto’s) en dit digitaal versturen volgens de hiervoor afgesproken procedure.
Indien de afgevaardigde verzuimt dit te doen zal een boete aangerekend worden van € 50.
Bij herhaling wordt deze boete verdubbeld.
Bij een 3de zelfde tekortkoming wordt de club opgeroepen om te verschijnen voor het afdelingsbestuur.
Er wordt aangeraden dat de verantwoordelijke van de bezoekende ploeg ook een foto maakt van beide bladen om achteraf eventuele discussies te vermijden alsook om de gele kaarten van hun spelers te kunnen bijhouden.
De originele wedstrijdbladen blijven in het bezit van de scheidsrechter die deze op zijn beurt verstuurd volgens de bepalingen in artikel 72/A. De digitale versie van de wedstrijdblaren zijn nadien voor beide clubs online beschikbaar.

B. Wanneer een ploeg, om welke reden ook, pertinent weigert te tekenen voor akkoord van het wedstrijdblad zal de scheidsrechter zulks noteren in het vak “ OPMERKINGEN SCHEIDSRECHTER “ van beide wedstrijdbladen. De club is daarna verplicht om de reden van het niet ondertekenen ervan te formuleren binnen drie werkdagen na het voorval in een gewoon schrijven gericht aan bestuurslid Marc Van Riel. Het digitaal opsturen blijft verplicht.
Indien men verzuimt de brief/mail te sturen zal een retributie van € 10 toegepast worden en bijkomend
€ 5 (art.82/A). Indien de brief/mail tijdig werd toegezonden zal bestuurslid Marc Van Riel in de eerste plaats nagaan of de weigering om te tekenen een al dan niet gegronde reden had. Indien dit wel het geval is zullen er verdere stappen ondernomen worden (ev. Onderzoekscomité).    

C.Wanneer de scheidsrechter oordeelt dat hij een bijkomend verslag moet opstellen aangaande bepaalde feiten, die zich hebben voorgedaan na het affluiten van de wedstrijd, dient hij op het wedstrijdblad in het vak “SCHEIDSRECHTERSVERSLAG”  aan te vinken of er al dan niet een verslag volgt voor hetzij de thuisploeg hetzij voor de bezoekers. Dit moet gebeuren alvorens de beide clubafgevaardigden het blad komen aftekenen voor ontvangst. Het ontbreken van deze aanduiding doet echter niets af aan de geldigheid van het ter zake opgestelde verslag.

D. Nadat de bladen afgetekend werden zijn mag er niets aan veranderd worden en dient de scheidsrechter enkel daarna nog de sportiviteitcijfers in te vullen en bezorgt hij het blad tijdig op de gekende manier aan het afdelingsbestuur (tijdig binnenbrengen uitslagencentrale of tijdig (!) opsturen). Wanneer de scheidsrechter, om welke reden dan ook, iets niet vermeldde of aankruiste op het blad (bv. gele of rode kaart) mag en kan hij zulks absoluut niet meer doen. Als hij niet meer er plaatse is kunnen er geen wijzigingen meer geschieden en zijn de notities op het wedstrijdblad definitief, ook indien het fout genoteerd werd door de scheidsrechter, vermits de wedstrijdbladen voor waar en echt verklaard afgetekend werden door de beide afgevaardigden. Indien de scheidsrechter toch nog bepaalde zaken op het originele blad zou invullen, vermelden of aankruisen zal hij voor het Scheidsrechtercomité dienen te verschijnen en zullen er sancties volgen.

Art. 72 B. De thuisclub dient ervoor te zorgen dat de uitslag van de wedstrijd tijdig ter kennis wordt gebracht. In elke club is er minstens één persoon (of meerdere) die een login heeft op de website. Eén van deze personen moet binnen het half uur na einde van de wedstrijd de correcte uitslag via de KAVVV MATCH APP doorgeven. Indien de uitslag niet binnen het half uur na de wedstrijd ingevoerd wordt zal er vanuit het systeem een herinnering per mail en sms verzonden worden in zover een gsm nummer is ingegeven bij de gebruiker en dat er werd aangeduid om een herinnering te ontvangen. De clubs zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. Als na verloop van wederom een half uur de uitslag nog steeds niet gemeld werd bekomt de thuisclub een boete van € 10,00. Clubs, die meerdere keren deze procedure niet correct zouden hebben uitgevoerd, zullen ter verantwoording een oproep bekomen om voor het Afdelingsbestuur te verschijnen. Doorgave via een ander media zal eveneens beboet worden met 10 euro.Indien de uitslag verkeerd werd doorgegeven zal dit beboet worden met 5 euro. Uitslag dient ook ingegeven te worden door de thuisploeg bij forfait van de wedstrijd, afgelasting ter plaatse en/of vroegtijdig beëindigen van de wedstrijd (in dit geval invoeren van de stand bij stopzetting wedstrijd) In geval van algemeen uitstel dient er niets te gebeuren.

Art . 166 Bepalingen inzake dalers 
a) uit eerste afdeling : 10e, 11e en 12e gerangschikte

Art.31.
Scheidsrechters dienen jaarlijks een medisch attest te bezorgen vanaf 65-jarige ouderdom.        
Vanaf 70 jaar wordt jaarlijks een cardiogram vereist.

 Art.49/C
De aangebrachte scheidsrechter moet tenminste twee volledige seizoenen ter beschikking zijn van de voetbalafdeling.
Tijdens een aan gang zijnde seizoen, dat loopt van 1 september tot 31 mei, kan een bij een club aangesloten scheidsrechter niet overgaan naar een andere club.
De aangebrachte scheidsrechter dient zich ook minimum 15 zaterdagen ter beschikbaar te stellen tijdens het lopende seizoen om in orde te zijn.


SPEELDATA SEIZOEN 2018/2019.
20 oktober 2018 : 8ste speeldag
27 oktober 2018 : 9de speeldag
03 november 2018 : 10de speeldag

10 november 2018 : 11de speeldag
17 november 2018 : 12de speeldag
24 november 2018 : 13de speeldag
01 december 2018 : 14de speeldag
08 december 2018 : 15de speeldag
15 december 2018 : 16de speeldag
22 december 2018 : GEEN VRIJE SPEELDAG (mogelijk los uitgestelde wedstrijden)
29 december 2018 : VRIJ
05 januari 2019 : GEEN VRIJE SPEELDAG (mogelijk globaal uitgestelde speeldag)
12 januari 2019 : 17de speeldag
19 januari 2019 : 18de speeldag
26 januari 2019 : 19de speeldag
02 februari 2019 : 20ste speeldag
09 februari 2019 : 21ste speeldag
16 februari 2019 : 22ste speeldag
23 februari 2019 : GEEN VRIJE SPEELDAG  (mogelijk los uitgestelde speeldag)
02 maart 2019 : VRIJ (Krokus)
09 maart 2019 : VRIJ (Krokus)
16 maart 2019 : GEEN VRIJE SPEELDAG (mogelijk globaal uitgestelde speeldag)
23 maart 2019 : GEEN VRIJE SPEELDAG (mogelijk globaal uitgestelde speeldag)
30 maart 2019 : GEEN VRIJE SPEELDAG (mogelijk globaal uitgestelde speeldag)
06 april 2019 : GEEN VRIJE SPEELDAG (mogelijk globaal uitgestelde speeldag)