KONINKLIJKE ALGEMENE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS AFDELING VOETBAL ANTWERPEN
OFFICIELE BERICHTEN - Saturday 15 July 2017

Inzake voorgaande officiële berichten kan U terecht in het archief van de nieuwsbrieven SKOOR.OFFICIELE BERICHTEN    (15.07.17)

BEKER : SAMENSTELLING GROEPEN (zie op website onder BEKER)


Kalender opmaak :  TEN VROEGSTE BEGIN AUGUSTUS !  

C FACTUUR WERD RECENT VERSTUURD AAN ALLE CLUBSECRETARISSEN.  GRAAG TIJDIGE BETALING aub.!


VOORSCHOTFACTUUR WERD OP 13.06 VERSTUURD AAN ALLE CLUBSECRETARISSEN.  GRAAG TIJDIGE BETALING aub.!

 

BELANGRIJKE DATA
25.08.17 :Training voor scheidsrechters - Stabelino - aanvangsuur wordt nog meegedeeld.

28.08.17 : Kalenderuitreiking (19u00 - 20u00) en verplichte algemene vergadering voor ALLE CLUBS (vanaf 20u15)
                 Huis v/d Sport - Boomgaardstraat 22  2600  Berchem - Parking via Wijnstraat bereikbaar


30.08.17 :  Kalenderuitreiking (19u00 - 19u45) en verplichte algemene vergadering voor ALLE SCHEIDSRECHTERS (vanaf 20u00 )
                  Huis v/d Sport - Boomgaardstraat 22  2600 Berchem - Parking via Wijnstraat bereikbaar

 

AANSLUITINGSKAARTEN.
Met onmiddellijke ingang dienen alle spelers (zowel voor nieuwe aansluitingen als voor tranfers) een witte medische kaart te laten invullen door de dokter.  Een spelerskaart welke dient verlengd te worden moet GEEN witte kaart meer voorleggen! Met alles wat aansluitingskaarten betreft kan men best onmiddellijk met bestuurslid Werner De Brauwere in contact komen.  

OPGELET ! Er is een fout gebeurd bij het drukken van witte medische fichen.
Deze hebben de tekst van de blauwe fiche en dat kan niet. Dergelijke witte fichen kan U niet gebruiken! 
Bij Werner De Brauwere is er nog een kleine hoeveelheid correcte witte fichen. Vanaf de eerste dagen van augustus
zullen er nieuwe correcte witte fichen voorradig zijn. 
Alle blauwe fichen zijn OK. 

 

 

REEKSINDELING : in opmaak   (eerste afdeling 14 ploegen, 8 reeksen van 12 ploegen)
Zijn er niet meer bij : Roza, Antwerp Thunderdogs, Rupelboys, Rio, VMB-GB, Antverpia, FC Stabroek 

Nieuwe clubs : DK NIEUWMOER  (Nieuwmoer) , METROPOOL UNITED  (Stabelino), GOBI UNITED (Racing Gobi is de A ploeg van vorig) (Peerdsbos),  SIFRA  (Peerdsbos),  DODEKA SPORT   (Poortelei Niel),  SPORTING NEERLAND   (Atlas Copco),  
MORTSEL REPRESENT (Cantincrode Mortsel) NIEUW !


Clubnaam : FC Bar Salon  (ex Entrepot du Congo),   PVC De Gorillaz (ex Den Buvee PVC)

 

 

     REEKSINDELING (15.07.17)    (voorlopig)
02.07.17 : 3A: FC Stabroek zal niet starten. FC Kaddish gaat naar 3A.
In 4B nieuwe ploeg  : Mortsel Represent

 
EERSTE AFDELING DERDE AFDELING A VIERDE AFDELING A  
AMBER AC DE HEIDE AMBER F  
AS BELLE VUE AMBER B BRIK PELE  
BENNE BACCHUS D.O.V.O.  
BH LJILJANI BIBAMUS DE KROON VC  
CLUB BP BREUGHELBOYS DK NIEUWMOER  
DALTONS DE KAUWE LUNATICS  
DEURNESE TURNERS HOUTBEURS B METROPOOL UNITED  
DYNAM MATTI PAGODE UTD.  
HOUTBEURS NIEUW STABROEK PANDA  
KLOOSTERSTRAAT ROYAL. BORSBEEK REUNION MERXEM  
N.O.V.A.  SCHILDE STABROEK  FC KADDISH SCHOTEN PARK RANGERS  
NONKEL JAN WILGENHOF SPORTING NEERLAND  
SHAKTAR BRIEL       
STADHUIS      
       
TWEEDE AFDELING A DERDE AFDELING B VIERDE AFDELING B  
ADEC METAL EDEGEM BENNE B AMBER C  
AN SIBHIN DE PELIKAAN ATHLETICO JOH  
BAR SALON DEN 144 BRISTOL BOYS  
DE KLAMPER EULEGOEM PVC DE GORILLAZ  
ESKAKORN FC ECUADOR DODEKA SPORT  
EXCELSIOR 81 KATASTROOF ELITE ATHLETIC  
HET LOO LAS MANAS GOBI UNITED B   
JEE DEE MASSIVE MORTSEL REPRESENT  
TOREKE MOLLY BLOOMS NOEVEREN  
T.W.UNITED OLYMP SIFRA  
VOLBA THE RAPIDO S SVENSKA SPORT  
VOORCED VIDAM VK GEEL ZWART 89  
       
TWEEDE AFDELING B DERDE AFDELING C    
AMBER G AIRCONSULT    
BATTAL AMBER D    
DE BRUG ATLAS COPCO    
DEURNESE TURNERS B DE KLINKAERT    
GOBI UNITED A FOXES    
P.S.K. KLOOSTERSTRAAT B    
ST. JOZEF MANHATTAN UTD.    
TC BRABO SCHONENBERG    
MUTEA SWINCHESTER UNITED    
UMICORE T.W.UNITED B    
VC KANGOEROES THOR ZAAT BRIEL    
VISBOYS VK EXCELSIOR 69    
       
TWEEDE AFDELING C      
AC DOREGEM      
AMBER E      
ANTWERP BOYS      
BELLE VUE      
CAFE CAFE      
DEE BEE UTD.      
FC V.B.      
LOKOMOTIV ALTREX      
LOS AMIGOS      
OLYMPIA SPORT      
RACING GOBI       
WATERTOREN      


 

Voorlopige speeldata seizoen 2017/2018.
02 september 2017 : Eerste voorronde beker en bijk.speeldag 1ste afd.
09 september 2017 : Tweede voorronde beker en bijk.speeldag 1
ste afd.
16 september 2017 : 1
ste speeldag
23 september 2017 : 2
de speeldag
30 september 2017 : 3
de speeldag
07 oktober 2017   : 4
de speeldag
14 oktober 2017   : 5
de speeldag
21 oktober 2017   : 6
de speeldag

28 oktober 2017   : 7de speeldag
04 november 2017  : Derde voorronde beker en bijk.speeldag 1ste afd.
11 november 2017  : (Feestdag) Geen volledige speeldag, ev. losse matchen
18 november 2017  : 8ste speeldag
25 november 2017  : 9de speeldag
02 december 2017  : 10de speeldag
09 december 2017  : 11de speeldag
16 december 2017  : 12de speeldag
23 december 2017  : VRIJ (eventueel losse inhaalmatchen
30 december 2017  : VRIJ (eventueel losse inhaalmatchen)
06 januari 2018   : 13de speeldag
13 januari 2018   : 14de speeldag
20 januari 2018   : 15de speeldag
27 januari 2018   : 16de speeldag
03 februari 2018  : 17de speeldag
10 februari 2018  : (begin Krokus) inhaal competitiematchen en bekerronde
17 februari 2018  : (einde Krokus) inhaal competitiematchen en bekerronde
24 februari 2018  : 18de speeldag
03 maart 2018     : 19de speeldag
10 maart 2018     : 20ste speeldag
17 maart 2018     : 21ste speeldag
24 maart 2018     : 22ste speeldag
31 maart 2018     : (Paaszaterdag
07
april 2018     : (Paasvakantie) beker of inhaalmatchen
14 april 2018     : (einde Paasvakantie) beker of inhaalmatchen
21 april 2018     : beker of inhaalmatchen
28
april 2018     : beker of inhaalmatchen
(Hemelvaart do.10/05)


AANPASSINGEN REGLEMENTEN EN ENKELE BOETEN      ZEER BELANGRIJK !

zwart = bestaande tekst
rood = nieuwe tekst en/of reglementen (2017-2018)

Art. 21/B.
Een club, die een niet speelgerechtigde speler heeft laten deelnemen aan een officiële wedstrijd, zal van ambtswege een forfait bekomen (boete van € 50), alsmede een bijkomende boete van € 25 per opgestelde niet speelgerechtigde speler. Betrokken club zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht en zulks zal eveneens in Skoor gepubliceerd worden.
Tegen deze forfait kan de club in beroep gaan op de manier zoals voorzien in art. 105.

Tegen deze forfait kan de club in beroep gaan op de manier zoals beschreven in de brief, verstuurd door het secretariaat Afdeling Voetbal Antwerpen.

Art. 21/E : herhaalde praktijken ‘valse of niet aangesloten speler(s)’
Een club, die zich herhaaldelijk schuldig zou maken aan dergelijke praktijken zal opgeroepen worden om te verschijnen voor het Afdelingsbestuur waarbij de mogelijkheid bestaat dat de bepalingen vermeld onder artikel 89/ A of B zullen uitgevoerd worden. Een club, die zich schuldig zou maken aan dergelijke praktijken zal opgeroepen worden om te verschijnen voor het Afdelingsbestuur waarbij de mogelijkheid bestaat dat de bepalingen onder artikel 89 zullen uitgevoerd worden en kan leiden tot o.a. het ontslag van de club.

Art. 51/C en D : neutrale zone
51/C : Indien op het speelveld een ruimte voorzien is om als neutrale zone te dienen moet deze zo ook beschouwd en gebruikt worden. In die zone mogen zich alleen de reservespelers (in trainingsvest) en de terreinafgevaardigde, de clubafgevaardigden en de coach (allen met correcte armband) bevinden. Alle andere personen mogen zich niet in deze zone bevinden. In deze neutrale zone mag er niet gerookt worden en er mogen geen alcoholische dranken genuttigd worden, ook geen glazen of flesjes achtergelaten worden. Het is in de eerste plaats de terreinafgevaardigde die hierop moet toezien. Indien er zich blijvende problemen voordoen dient hij de scheidsrechter hiervan te verwittigen.
Indien de scheidsrechter, na herhaalde meldingen, vaststelt dat hier geen gevolg aan gegeven wordt kan de scheidsrechter de wedstrijd stilleggen en/of schorsen wat een forfait, met bijhorende boete tot gevolg heeft.
Indien er zich onregelmatigheden voordoen zal de scheidsrechter dit vermelden op het wedstrijdblad of via een verslag. Indien de terreinafgevaardigde in gebreke blijft zal de club de eerste keer een boete van 25 euro bekomen, bij een tweede keer wordt dit 50 euro en een strenge vermaning. Bij een derde keer zal deze opgeroepen worden te verschijnen voor het Onderzoekscomité. Indien de scheidsrechter in gebreke blijft zal hij een passende bonusaftrek bekomen en zal hij opgeroepen worden om te verschijnen voor het Scheidsrechtercomité.

51/D Indien er op het terrein niet echt een neutrale zone is afgebakend dient de scheidsrechter, in overleg met de terreinafgevaardigde, een plaats aan te duiden drie (3) meter achter de zijlijn, die dan als neutrale zone dient beschouwd te worden. In dat geval zijn alle bepalingen van art. 51/C van toepassing op deze zone.


Art.62 De terreinafgevaardigde zal ten minste 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd op het terrein aanwezig zijn. Hij zal zorg dragen opdat het wedstrijdblad, degelijk ingevuld door beide clubs en vergezeld van de aansluitingskaarten én de identiteitskaarten, in volgorde van notitie op het blad, minstens 15 20 minuten voor aanvang der wedstrijd, kan voorgelegd worden aan de scheidsrechter. (zie ook art. 74/C en D).


Art.64 : uitsluiting TA = taak moet worden overgenomen
A. tekst blijft behouden

B. Indien een terreinafgevaardigde, om welke reden ook, door de scheidsrechter ontzet wordt uit zijn functie en uit de neutrale zone verwezen wordt MOET zijn functie overgenomen worden door een persoon, die met een verantwoordelijke functie op het wedstrijdblad genoteerd staat (clubafgevaardigde en/of coach). Indien deze laatsten niet genoteerd staan op het wedstrijdblad moet zijn functie overgenomen worden door een speler (minstens 18 jaar), die op het wedstrijdblad vermeld staat en mag deze NIET meer als speler deelnemen aan de wedstrijd. Hij dient de ganse verdere duurtijd van de wedstrijd als terreinafgevaardigde te fungeren. (zie ook toepassing van bepalingen in art. 64/A.)
C. De terreinafgevaardigde (man of vrouw) dient zowel voor, tijdens als na de match, zijn of haar taak volledig en naar behoren uit te voeren. Hij of zij moet tevens fysisch in orde zijn (bv. geen gekwetste speler in het gips of in een rolstoel, geen hoogzwangere dame,...). Indien door de scheidsrechter of door iemand van het Afdelings- bestuur of Controlecomité wordt vastgesteld dat de terreinafgevaardigde op één of meerdere punten nalatig blijft zal hiervan een verslag opgesteld worden en zal de club én de terreinafgevaardigde dienen te verschijnen voor het Onderzoekscomité, waarbij een boete of andere straf kan opgelegd worden. Bij herhaalde of verregaande nalatigheden kan de aansluitingskaart van de afgevaardigde ingetrokken worden

Art. 72 doorgave uitslagen op zaterdag
Art. 72/A De scheidsrechter dient het wedstrijdblad van de door hem geleide wedstrijd(en) uiterlijk op de eerstvolgende zondagavond te versturen (posten) naar het daartoe voorziene adres.  Hij beschikt hieromtrent over voorgedrukte omslagen. Hij is tevens verplicht de uitslag van deze wedstrijd(en) tussen 16.30 en 18.00 uur telefonisch door te geven aan de voetbalcentrale K.A.V.V.V. waarvan de telefoonnummers vooraan in dit kalenderboekje vermeld staan. Een bonusaftrek van 5 euro zal toegepast worden wanneer het blad niet ter bestemming is op dinsdag. Dit wordt 10 euro wanneer dit niet het geval is op donderdag, 20 euro als het blad op vrijdag nog steeds niet is toegekomen en 50 euro als het pas na het daaropvolgende weekend uiteindelijk toch ter bestemming zou zijn. Uiteraard zal nagegaan worden of de eventuele fout niet bij de posterijen ligt want dan wordt de voorziene boete niet toegepast.

B/ De thuisclub dient ervoor te zorgen dat de uitslag van de wedstrijd tijdig ter kennis wordt gebracht en wel als volgt. In elke club is er minstens één persoon die een login heeft op de website. De clubs mogen meerdere personen voorzien van een dergelijke login. Eén van deze personen moet binnen het kwartier na einde van de wedstrijd de correcte uitslag via de login op de site ingeven. Indien de uitslag niet binnen het half uur na de wedstrijd ingevoerd wordt zal er vanuit het systeem een herinnering per mail en sms verzonden worden in zover een gsm nummer is ingegeven bij de gebruiker en heeft aangeduid om een herinnering te ontvangen. De clubs zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. Als na verloop van wederom een kwartier de uitslag nog steeds niet gemeld werd bekomt de thuisclub een boete van € 10,00. Clubs, die meerdere keren deze procedure niet correct zouden hebben uitgevoerd, zullen ter verantwoording een oproep bekomen om voor het Afdelingsbestuur te verschijnen. Het doorgeven dient verplichtend te gebeuren via de login. Doorgave via gewoon mailbericht of sms zal eveneens beboet worden met € 10,00.

 

Art. 82/B : niet ondertekenen en/of weigeren in ontvangst name wedstrijdblad
82/ B. Wanneer een ploeg om welke reden ook pertinent weigert te tekenen voor ontvangst van haar kopie zal de scheidsrechter zulks onmiddellijk en voor scheiding der bladen noteren in het vak “OPMERKINGEN SCHEIDSRECHTER”. Daarna zal hij de kopie van het blad toch aan betrokken club geven. Wanneer deze zou weigeren zulks te aanvaarden dient de scheidsrechter de kopie samen met het origineel over te maken aan het verbond. De club in kwestie is daarna verplicht om de reden van het niet ondertekenen en/of in ontvangst nemen ervan te formuleren binnen de drie werkdagen na het voorval in een gewoon schrijven gericht aan bestuurslid Marc Van Riel. Indien men verzuimt de brief/mail te sturen zal een retributie van € 10 toegepast worden en bijkomend € 5 (art.82/A). Indien de brief/mail tijdig werd toegezonden zal bestuurslid Marc Van Riel in de eerste plaats nagaan of de weigering om te tekenen een al dan niet gegronde reden had. Indien dit wel het geval is zullen er verdere stappen ondernomen worden (ev. Onderzoekscomité).

 

Art. 89/B : bijkomende bestraffing in de vorm van één of twee ambtshalve forfaits.
89/B
Wanneer er op het scheidsrechterblad zeer lage sportiviteitpunten genoteerd staan (6 en minder) dient de scheidsrechter hieromtrent een verslag op te stellen. Indien uit dit verslag blijkt dat er sprake is van ernstige en aanhoudende kritiek, scheldwoorden, ongepastheden, e.d. aan het adres van de scheidsrechter zullen volgende bijkomende maatregelen genomen worden :

a/ een eerste verwittiging en waarschuwing via mail en brief aan de clubsecretaris dat dergelijke zaken zich niet meer mogen voordoen en dat het clubbestuur hun spelers hiervan terdege moet inlichten.

b/ bij herhaling van dergelijke feiten volgt een tweede mail en schrijven (tweede verwittiging) en wordt het clubbestuur uitgenodigd om te verschijnen voor het Afdelingsbestuur. In dit geval zal het Afdelingsbestuur een bijkomende bestraffing opleggen in de vorm van één of twee ambtshalve forfaits (zonder boete) en waarvan de club schriftelijk in kennis zal gesteld worden . Afhankelijk van de ernst van de zaken heeft het afdelingsbestuur ook de mogelijkheid om de desbetreffende club te ontslaan.
Tegen deze beslissing en uitspraak kan men niet in beroep gaan.

c/ bij een derde keer dat de club tegen deze regels zondigt zal het clubbestuur een officieel schrijven bekomen
waarin onherroepelijk de bepalingen van de artikels 89 A en B worden toegepast (ontslag club).
om te verschijnen voor het Afdelingsbestuur waarbij onherroepelijk het ontslag van de club zal worden uitgesproken.
Indien er, eender wanneer dit gebeurt, een speler voor dergelijke feiten een rode kaart of tweemaal gele kaart bekwam zal dit aanzien worden als een verzwarende omstandigheid waardoor een mogelijk ontslag van de club bespoedigd kan worden.

Art.91.
De samenstelling en leden van elk comité zal jaarlijks verschijnen in de voetbalkalender. Elk comité is samengesteld uit minstens vier DRIE leden. (de rest van dit artikel blijft behouden)

Art. 119/A tweemaal geel in dezelfde match
Wanneer een speler tijdens één zelfde wedstrijd een tweede gele kaart krijgt zal zulks gelijkstaan met een rode kaart en dient de speler het speelveld te verlaten en zich direct naar de kleedkamers begeven. (zie ook art. 70/B) Hij wordt AUTOMATISCH geschorst voor EEN effectieve officiële wedstrijd. Van deze schorsing zal de club geenszins enig bericht ontvangen. De speler wordt geschorst voor de onmiddellijke eerstvolgende officiële wedstrijd, volgend op de match waarop hij deze twee gele kaarten bekwam. Bij een tweede of volgende maal dat dezelfde speler in één match twee gele kaarten bekomt zal hij telkens een automatische schorsing van één effectieve officiële wedstrijd oplopen, ingaand op de eerstvolgende officiële wedstrijd na deze waarop hij die twee gele kaarten bekwam. onder 118/ B en C.
Bij een tweede maal dat dezelfde speler in één match twee gele kaarten bekomt zal hij een automatische schorsing van TWEE effectieve officiële wedstrijden oplopen, ingaand op de eerstvolgende officiële wedstrijd na deze waarop hij die twee gele kaarten bekwam. Bij een derde maal dat dezelfde speler in één match twee gele kaarten bekomt zal hij een automatische schorsing van DRIE effectieve officiële wedstrijden oplopen, ingaand op de eerstvolgende officiële wedstrijd na deze waarop hij die twee gele kaarten bekwam. Bij meer dan drie keren dat dezelfde speler in één match twee gele kaarten bekomt zal hij telkens een automatische schorsing van DRIE effectieve officiële wedstrijden oplopen, ingaand op de eerstvolgende officiële wedstrijd na deze waarop hij die twee gele kaarten bekwam.De club zal telkens geenszins enig bericht ontvangen. Deze twee gele kaarten tijdens één wedstrijd hebben een boete van € 6 tot gevolg, maar worden niet in de telling opgenomen zoals hierboven aangehaald onder 118/ B en C.
B/ tekst blijft behouden.


Art. 153/C
Zoals voorzien in artikel 6 mag een officiële wedstrijd in totaal slechts dertig (30) minuten stilleggen, de rust
NIET inbegrepen.. (de rest van dit artikel blijft behouden)


Art. 154 te laat forfait melden
A/ tekst blijft behouden

B/ Een club, die het Bestuur te laat (24 uur of korter voor aanvang van de wedstrijd) meldt dat een forfait onafwendbaar is voor één der komende officiële wedstrijden en waar tegenstrever én scheidsrechter én ev. grensrechters TIJDIG kunnen verwittigd worden zal toch beboet worden met
€ 50 waarvan € 12,50 naar de forfait verkrijgende club zal gaan (op credit van club) indien deze als thuisclub fungeerde die wedstrijd.
Een officiële wedstrijd, die zoals hierboven aangehaald van een forfaitscore werd voorzien, zal als gespeeld beschouwd worden. (zie ook art. 122/A)

C/ Wanneer een tijdig gegeven forfait plaatsvindt tijdens de laatste drie matchen van het seizoen zal er een boete toegepast worden van € 50 per keer met dezelfde modaliteiten zoals hierboven voorzien.

 

Art. 156 : degraderen naar laagste afdeling
Wanneer een club zelf algemeen forfait geeft in de loop van de competitie of wanneer een club ingevolge toepassing van artikel 89/B uit competitie wordt genomen, zullen alle reeds gespeelde matchen omgezet worden in forfaitcijfers. Deze club zal dan automatisch op de laatste plaats komen te staan in de rangschikking van haar reeks. Indien de club zelf forfait geeft zal deze bij een eventuele herinschrijving voor het volgende seizoen degraderen naar de laagste afdeling.

 

BEKER :
Art. 5/A.
De inschrijving is kosteloos doch de totale scheidsrechteronkosten dienen voor aanvang van de wedstrijd door beide clubs, ieder voor de helft, uitbetaald worden aan de scheidsrechter.
De scheidsrechteronkosten voor een bekerwedstrijd werden bepaald op een vast bedrag van € 30, verplaatsing en vergoeding inbegrepen.

Voor de scheidsrechter onkosten verwijzen we naar Art.83 t/m 88 van onze reglementen.
Grensrechters kunnen pas voorzien worden vanaf de 1/4de finales.
Wanneer er grensrechters voorzien zijn zullen beide clubs instaan voor hun vergoeding. zijnde € 30 per grensrechter.

Voor de onkosten verwijzen we naar Art.83 t/m 88 van onze reglementen. Deze kosten zijn niet recupereerbaar.
Voor een match tijdens een eerdere ronde kan één of kunnen beide clubs om grensrechters verzoeken en indien zulks in de mogelijkheden ligt zullen deze aangeduid worden. De vergoeding voor beide grensrechters (ieder € 30 euro) zal door de aanvragende club moeten voldaan worden.

 

Art.10 D. Indien de bepalingen, vervat onder art. 10/C (beker) zich voordoen tijdens de eindfase van de beker (na de laatste globale speeldag) en de betrokken club geplaatst is voor de volgende bekerronde, zal de speler onmiddellijk geschorst worden voor de eerste daarop volgende bekermatch. Het Onderzoekscomité zal in spoedprocedure een verdere uitspraak dienaangaande vellen. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

 

AANPASSING BOETEN :

Artikel 22/A : 1 euro wordt 2 euro, 2 euro wordt 5 euro en 5 euro wordt 10 euro

Artikel 22/B : 1 euro wordt 3euro

Artikel 26 : 5 euro wordt 10 euro

Artikel 74/E : 5 euro wordt 10 euro

Artikel 96/B : 10 euro wordt 15 euro

Artikel 97 : 5 euro wordt 10 euro

Artikel 99/A : 10 euro wordt 15 euro

Artikel 100/C : 25 euro wordt 50 euro en 50 euro wordt 100 euro

Artikel 103/B : 50 euro wordt 80 euro

Artikel 104/B : 10 euro wordt 15 euro

Artikel 104/C : 5 euro wordt 10 euro

Artikel 110/B : 80 euro wordt 100 euro

Artikel 111/C : 5 euro wordt 10 euro