KONINKLIJKE ALGEMENE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS AFDELING VOETBAL ANTWERPEN
OFFICIELE BERICHTEN - dinsdag 28 januari 2020

OFFICIELE BERICHTEN :
27/01/2020 :
Opmerking betreffende de wedstrijdbladen :
We hebben vastgesteld dat er op het wedstrijdblad, achter de naam van de spelers, soms meerdere 'kruisjes' worden gezet op het wedstrijdblad.
We willen de clubsecretaris en/of afgevaardigde er nogmaals op wijzen dat er achter iedere speler slechts één kruisje mag gezet worden in de vakken "N(iet) A(anwezig)", "E(ffectief) en R(eserve) !!!
Dit MOET ingevuld worden VOOR aanvang van de wedstrijd ... eens de wedstrijd een aanvang heeft genomen mag hier door niemand nog aan gewijzigd worden (ook niet door SR) !
Een speler kan dus OF niet aanwezig, OF effectief, OF reserve zijn doch nooit 2 zaken tegelijk !
Indien dit foutief genoteerd werd op het wedstrijdblad kan dit gemeld worden VOOR aanvang wedstrijd aan de scheidsrechter die op zijn beurt dit noteert in het voorziene vak "opmerkingen scheidsrechter".

Een speler die "NA" genoteerd werd alsook effectief of als reserve EN deelneemt aan de wedstrijd heeft een forfait en boete als gevolg !

27/01/2020 :
D.O.V.O (3de afdeling C) geeft met onmiddellijke ingang forfait voor de rest van het seizoen.
De reeds gespeelde wedstrijden werden omgezet in forfaitcijfers.

26/01/2020 :
Aanpassing reglementen : uitbreiding art.74/A
74A. Iedere club brengt zijn eigen wedstrijdbladen mee.
Clubs kunnen ten alle tijden blanco scheidsrechterbladen afdrukken dit voor het geval het wedstrijdblad, wegens mogelijke problemen, niet van de site kan gehaald worden.
Dit blanco formulier kan slechts uitzonderlijk gebruikt worden indien het officieel voorgedrukt document niet van de website kan gehaald worden wegens algemene technische problemen, niet door technische problemen langs de kant van de club (geen internet, geen printer enz …)
In alle andere gevallen zal een boete aangerekend worden van € 25 voor de 1ste keer dat het voorgedrukt wedstrijdblad niet wordt gebruikt. Deze boete wordt telkens verdubbeld bij elke wedstrijd dat het officieel voorgedrukt document niet wordt gebruikt.
Het blanco scheidsrechterblad mag enkel en alleen een blanco voorgedrukt wedstrijdblad zijn van de ploeg in kwestie, NIET een blanco blad van de zijde van de tegenpartij, noch een volledig blanco blad.
Zonder wedstrijdblad of zonder blanco voorgedrukt wedstrijdblad kan de wedstrijd NIET aanvangen en wordt een forfait met boete van ambtswege uitgesproken.Indien de wedstrijd toch gespeeld wordt zal alsnog een forfait met bijhorende boete van 50 euro toegepast worden van ambtswege.

KALENDERAANPASSINGEN :
01/02/2020 :
2de afd. C - 12u00 : Cafe Cafe - Kloosterstraat B : wedstrijd gaat door op Gemeentelijk terrein Park Boom
4de afd. A - 12u00 : Elite Athletic - DK Nieuwmoer : aanvangsuur 12u00 ipv 12u30

08/02/2020 :
2de afd. C - 15u00 : Lokomotiv Altrex - Foxes : aanvang te 15u00 ipv 13u00
3de afd. A - 13u30 : Royal Borsbeek - Sifra (ipv 19/10)

15/02/2020 :
3de afd. B - 13u00 : Gooma - Las Manas : aanvang te 13u00 ipv 15u00


Wegens het niet beschikbaar zijn van het B-terrein van Amber zijn er vanaf zaterdag 18/01 mogelijk wijzigingen in de kalender van de afdelingen waar een Amber ploeg ingedeeld is.
Gelieve dus de kalender te raadplegen hieromtrent aub !


20.01.2020 :
Vergadering bestuur Kiel 2 en afdelingsbestuur KAVVV op 20/01/2020 :
Verwijzend naar artikel 89 van onze reglementen wordt Kiel 2 met onmiddellijke ingang uit competitie genomen.
De reeds gespeelde wedstrijden werden omgezet in forfaitcijfers.


06.01.2020 :
B factuur :
Vandaag werd de B factuur opgestuurd doch zal als benaming "C-factuur" hebben !
Indien clubs deze niet ontvangen hebben : graag even contact opnemen aub !

Deze factuur bevat :
* Verzekeringspremie spelers
* Aansluitingen nieuwe spelers
* Boeten vanaf aanvang seizoen tot eind december 2019
* 200 euro voorschot (per ploeg) wordt in mindering gebracht op deze factuur


Elke club kan de boeten nakijken onder de rubriek 'overzicht boetes' (na het inloggen door de club)
Deze worden wekelijks bijgewerkt worden zodat iedere club een duidelijk zicht heeft op de situatie.
Bij vragen hieromtrent graag zich wenden tot Marc Van Riel (secretariaat) !

22.12.2019 :

Stand sportiviteitscijfers bijgewerkt t/m 21/12/2019 (eerste 3 ploegen van elke reeks) :
1ste afdeling : Amber A - Benne A - Watertoren
2de afdeling A : St.Jozef - An Sibhin - Adec Metal Edegem
2de afdeling B : Voorced - De Brug - Umicore
2de afdeling C : Swinchester - Volba - Olymp
3de afdeling A : Bibamus - Toreke - Den 144
3de afdeling B : Las Manas - Brik Pele - Racing Gobi B
3de afdeling C : Belle Vue - Thor Zaat Briel - Katastroof
4de afdeling A : Benne B - J&M Tolhuis - Amber D
4de afdeling B : Royal Zeezicht - Pagode Utd - Ekeren Winkelstad

Wijziging clubkleuren :

02/12 - Antwerp Boys :
Trui : rood

Broek : rood
29/11 - Amber A :
Trui : donkerblauw
Broek : donkerblauw

29/11 - Amber E :
Trui : hemelsblauw
Broek : hemelsblauw

17/11 - De Kauwe :
Trui : zwart
Broek : zwart

29/10 - VC De Kroon :
Trui : Rood-wit   
Broek : zwart

Wijziging secretariaat :
29/11 :
Nieuwe secretaris Deurnese Turners :
Philip Rousseau
Baron Leroystraat 116
2100 Deurne
Gsm : 0476/802760
Mail : philrous11@telenet.be & fcdt@telenet.be

18/09 : 
Nieuwe secretaris Visboys :
Peter Verheyden - Nijverheidsstraat 25 - 9620 Zottegem
Gsm : 0477/179263
Mail : kfcvisboys@gmail.com

Aanpassing reglementen :
26/01 :
74A. Iedere club brengt zijn eigen wedstrijdbladen mee.
Clubs kunnen ten alle tijden blanco scheidsrechterbladen afdrukken dit voor het geval het wedstrijdblad, wegens mogelijke problemen, niet van de site kan gehaald worden.
Dit blanco formulier kan slechts uitzonderlijk gebruikt worden indien het officieel voorgedrukt document niet van de website kan gehaald worden wegens algemene technische problemen, niet door technische problemen langs de kant van de club (geen internet, geen printer enz …)
In alle andere gevallen zal een boete aangerekend worden van € 25 voor de 1ste keer dat het voorgedrukt wedstrijdblad niet wordt gebruikt. Deze boete wordt telkens verdubbeld bij elke wedstrijd dat het officieel voorgedrukt document niet wordt gebruikt.
Het blanco scheidsrechterblad mag enkel en alleen een blanco voorgedrukt wedstrijdblad zijn van de ploeg in kwestie, NIET een blanco blad van de zijde van de tegenpartij, noch een volledig blanco blad.
Zonder wedstrijdblad of zonder blanco voorgedrukt wedstrijdblad kan de wedstrijd NIET aanvangen en wordt een forfait met boete van ambtswege uitgesproken.Indien de wedstrijd toch gespeeld wordt zal alsnog een forfait met bijhorende boete van 50 euro toegepast worden van ambtswege.

21/11 :
Art.89/D :
Wanneer een club, die met meer dan 1 ploeg in competitie speelt, met één van de ploegen uit competitie wordt genomen volgens de hierboven opgenoemde bepalingen van art.89 kan het afdelingsbestuur volgende beslissing nemen :
- De club wordt integraal ontslagen en alle ploegen worden uit competitie genomen.
- Enkel de ploeg waarover het gaat wordt uit competitie genomen maar alle spelers die tijdens het lopende seizoen effectief aangetreden hebben bij de ploeg in kwestie worden afgeschreven.
Tegen deze beslissing en uitspraak kan men niet in beroep gaan.
Indien deze beslissing genomen werd voor 1 december kunnen de spelers van deze club nog naar een andere club overgaan op voorwaarde dat niet meer dan twee spelers van de ontslagen club tezamen kunnen aansluiten bij die andere club en tevens rekening houdend met de bepalingen vervat in art.33.
Na 1 december kunnen niet meer dan twee spelers van de ontslagen club tezamen aansluiten bij een andere club voor het seizoen daarop volgend.

05/11 :
Art.163.B : Bij een fusie zal de ploeg ingedeeld worden in de afdeling waarin de hoogst gerangschikte ploeg speelde net voor de fusie.

26/10 :
43/C. Wanneer vastgesteld wordt door de scheidsrechter, bestuurslid en/of medewerker dat de organisatie bij thuisploeg of bezoekers te wensen over laat zal hierover een verslag gemaakt worden en per mail gestuurd worden naar M. Van Riel – secretariaat, die de club hierover zal aanschrijven.
Een eerste maal zal dit beboet worden met 10 euro, de 2de keer 25 euro en dan verdubbeld.
Bij een 3de tekortkoming hieromtrent zal de club een uitnodiging ontvangen om te verschijnen voor het afdelingsbestuur.

15/10 :
Art. 55/C. Indien er geen origineel wedstrijdblad wordt doorgestuurd volgens art. 55/B en ook geen foto via de app zal van ambtswege een forfait met bijhorende boete toegepast worden.

09/10 :
Vanaf speeldag van 12/10 zal art. 75B & 75/C strikt toegepast worden (correct aanduiden effectieven/reserve spelers en niet aanduiden van effectieven en/of reserve spelers op wedstrijdblad met forfait en boete tot gevolg)

Vak “NA” :

Wil zeggen dat een speler, die op het wedstrijdblad genoteerd staat, NIET AANWEZIG is.
Dit moet door de verantwoordelijke van de club aangeduid worden op het wedstrijdblad.
De scheidsrechter kan/mag hier geen aanduidingen inzetten !
De aanduiding dient geplaatst te worden VOOR aanvang van de wedstrijd : eens de wedstrijd is aangevangen mag hieraan NIETS meer gewijzigd te worden !
Indien hier achteraf toch wijzigingen aan gebeuren wordt een forfait met boete toegepast.


Woordje verduidelijking hierover nog :
Als een speler niet tijdig aanwezig is zet je hem gewoon als reserve op het blad, zoals toen er nog een papieren wedstrijdblad was.
Iemand waarvan je zeker bent dat hij niet aanwezig zal zijn daar zet je dan ‘NA’ bij ...
Wat wel belangrijk is (en daar gaat het eigenlijk om ..) is dat een ploeg de mogelijkheid heeft om in principe 18 spelers (15 via systeem en 3 manueel) op het wedstrijdblad te zetten : in dat geval MOETEN er 3 spelers vanaf gehaald worden en NA gezet worden achter 3 spelers VOOR aanvang van de wedstrijd !
Eens de wedstrijd gestart is mag hieraan NIETS meer gewijzigd worden.
Deze maatregel van 3 spelers die manueel kunnen bijgeschreven worden is van toepassing als effectieve spelers niet opdagen.

Controle spelers :
De terreinafgevaardigde van de thuisploeg dient, samen met de scheidsrechter, de controle te doen van zowel spelers van de thuisploeg als die van de bezoekers VOOR aanvang van de wedstrijd.
De terreinafgevaardigde neemt de 2 wedstrijdbladen en roept de nummers af van alle spelers van beide ploegen.
Als de afgeroepen speler naar de scheidsrechter gaat zegt hij zijn naam & geboortedatum en controleert de SR de identiteit van de speler met zijn identiteitskaart en eveneens zijn beenbeschermers en voetbalschoenen.
Zolang er geen controle gedaan is kan de wedstrijd NIET aanvangen !
Graag uw terreinafgevaardigde hiervan op de hoogte brengen aub.

Bereikbaarheid terreinen :
27/11 : Terrein JEE DEE  (Jee Dee, Royal Borsbeek en The Rapido's)
Gedurende het ganse seizoen vinden wegenwerken plaats in de Schanslaan, met de nodige hinder tot gevolg, ook op het vlak van parkeren. Op tijd komen is dus aan te raden! De Hulgenrodestraat is afgesloten ter hoogte van de Schanslaan. Vanaf Borsbeek dorp zullen enkel voetgangers de Hulgenrodestraat kunnen bereiken.
Ons terrein is steeds toegankelijk vanaf de Herentalsebaan, via de straat Rooibos (Wommelgem).
Ons terrein is op Google Maps terug te vinden als "JeeDee Sportcentrum" en Google Maps / Waze zal in principe steeds rekening houden met de werken, dus het is aan te raden een dergelijke app te raadplegen om ons te bereiken.
Sinds maandag 25 november is de Hulgenrodestraat, en dus het thuisterrein van JeeDee, the Rapido's en Royal Borsbeek niet meer bereikbaar langs de Schanslaan in Borsbeek.
Omrijden langs de Herentalsebaan en Rooibos (Wommelgem) is noodzakelijk.


03/10 : Bereikbaarheid terreinen gelegen in Stabroek :
September 2019 zijn er wegenwerken gestart in Stabroek. Aanleg nieuwe riolering en fietspad in het Laageind en de Dorpstraat.
Dit betekent dat er moeilijke doorgang zal zijn vanaf de afrit Stabroek op de A12 om zo naar het centrum te rijden.
Dus zullen het complex achter het Gemeentehuis en Vossenveld langs die weg moeilijk bereikbaar worden.
Terrein Molenveld kan je best bereiken via Hoevenen (afrit Kapellen/Hoevenen op de A12) en dan richting Stabroek.
Misschien best altijd via Hoevenen.
Vermoedelijke duurtijd van de werken tot maart 2021.

30/08 : Bereikbaarheid terreinen ROYAL BORSBEEK - THE RAPIDO'S  - P.S.K. DE KLAMPER en  FC CHOSSEL SPORT
Het kruispunt van de Schanslaan en de Lucien Hendrickxlei zal terug open zijn vanaf maandag 2 september. Het is terug mogelijk om vanaf het centrum van Borsbeek aan de terreinen te geraken.
Het volgende stuk van de Schanslaan tem de Hulgenrodestraat is afgesloten. Dit zal ongeveer 6 maanden duren.

Door werkzaamheden op het kruispunt van de Schanslaan en de Lucien Hendrickxlei zijn onze terreinen tot en met einde september 2019 moeilijk bereikbaar. Dit vooral voor het verkeer komende vanaf het ronde punt van Wommelgem. Hieronder ziet u in optie 1 omschrijving om via een omweg toch op onze parking te geraken. Echter praktisch denken wij dat het handiger is om ofwel optie 2 of 3 te nemen, hierdoor moet je geen al te grote omweg maken (auto voor werken parkeren en +-200m wandelen). Optie 4 is voor het verkeer komende van Boechout/Mortsel/Lier. 

Verkeer komende vanaf het ronde punt Wommelgem :
Neem bij de eerste verkeerslichten links de Herentalsebaan richting Wommelgem en Ranst, vervolgens aan de verkeerslichten (ter hoogte van de welkomstraat) schuin rechts ( voor Lukoil) en 50 m verder rechts de Vremdesteenweg nemen, op het grondgebied van Vremde wordt dit Wommelgemsesteenweg, vervolgens rechts de Boomkensstraat in tot de kerk in Vremde centrum ,voor de kerk ( Dorpsplaats) schuin naar rechts en dan de Weverstraat nemen en deze volgen tot de Corluylei en dan deze volgen tot het einde aan de voetbalterreinen van Borsbeek. Aan de overzijde van de straat is de weg naast het voetbalterrein (Heilige Geestweg) geregeld met tijdelijke verkeerslichten. Zo bereik je de parking aan onze terreinen.

Verkeer komende vanaf het ronde punt Wommelgem :
Alternatief 1
Borsbeek de Robianostraat in richting centrum, aan de verkeerslichten (Mascara) rechtdoor de Akkerdonkstraat in tot volgende lichten, daar rechts de Schanslaan in (deze is afgesloten voor de werken maar daar kan je wel inrijden om te parkeren) vervolgens 100 à 200 m verder te voet naar de verlengde Schanslaan en je bent ter plaatse.

Verkeer komende vanaf het ronde punt Wommelgem :
Alternatief 2
Aan de verkeerslichten (Mascara) rechts de Lucien Hendrickxlei nemen. 150 m verder is er links een parking (aan de watertoren).
Vervolgens max 200 m te voet verder en je bent ter plaatse.Verkeer komende vanaf Boechout/Lier/Mortsel

Neem aan de terminus van tram 15 de Borsbeeksesteenweg (de hekken met uitgezonderd plaatselijk verkeer mag je negeren. er staan er zo 3 verspreid over de afstand tot Borsbeek). Volg de Steenweg tot aan de voetbalterreinen van Borsbeek.
Direct links achter het voetbalterrein is de weg (Heilige Geestweg) geregeld met tijdelijke verkeerslichten. Deze weg doorrijden en zo bereik je de parking aan onze terreinen

Betreft seizoen 2019-2020 :
Graag willen wij U attent maken op het volgende :

Wijziging voorzitter :

Ronnie Van Bouwel wordt ere voorzitter en zijn taak zal waargenomen worden door Tom Horemans
Graag dus geen mails meer naar voetbal@vriendenclubsantwerpen.be
Overige bestuursfuncties blijven ongewijzigd.
Geheugensteuntje … Wie te contacteren voor wat :

Voorzitter Tom Horemans :
Alle zaken betreffende de dagelijkse werking
Alle problemen met IT
Opmaak kalender & kalenderwijzigingen
Gsm : 0472/221705
Mail : tom@pc-partner.be

Ondervoorzitter Werner De Brauwere :
Alle zaken betreffende het onderzoek comité (afmeldingen – vragen …)
Vragen ivm schorsingen vanuit andere verbonden.
Gsm : 0478/253873
Mail : werner.debrauwere@skynet.be

Secretaris Marc Van Riel :
Opmaak kalender & kalenderwijzigingen
Schorsingen spelers – boeten - verwerking wedstrijdbladen
Tel : 03/6054617
Gsm : 0475/796459
Mail : admin@vanrielenzoon.be

Verantwoordelijk scheidsrechters Jean Spiloes :
Alles betreffende scheidsrechters (aanduidingen – problemen …)
Aanduiden scheidsrechter voor vriendenwedstrijden (aanvraag via website)
Gsm : 0478/683128
Mail : Jean.spiloes@telenet.be

Secretariaat Boomgaardstraat Davy Van Bogaert :
Digitale/manuele aansluitingen van nieuwe spelers
Adreswijzigingen van spelers/bestuursleden
Alle vragen betreffende verzekeringen
Tel : 03/2399905
Mail : info@kavvv.be

ZEER BELANGRIJK :

Graag uw vragen richten tot de juiste persoon : zorgt voor minder werk en een sneller antwoord !
Alle vragen aan bestuursleden gaan via de secretaris van uw club, hij is ons (enige) aanspreekpunt ! ! !
GEEN mails door spelers, supporters enz … aub !
Uitstel van wedstrijden wordt NIET toegestaan, ook niet met onderling akkoord tussen de clubs (zie 

art.149/A-B)

Speeldata seizoen 2019-2020 :
31/08 : speeldag 1
07/09 : speeldag 2
14/09 : speeldag 3
21/09 : speeldag 4
28/09 : speeldag 5
05/10 : speeldag 6
12/10 : speeldag 7
19/10 : speeldag 8
26/10 : speeldag 9
02/11 : vrij

09/11 : geen vrije zaterdag, voorzien voor uitgestelde speeldag of los uitgestelde wedstrijden
16/11 : speeldag 10
23/11 : speeldag 11
30/11 : speeldag 12
07/12 : speeldag 13
14/12 : speeldag 14

21/12 : geen vrije zaterdag, voorzien voor uitgestelde speeldag of los uitgestelde wedstrijden
28/12 : vrij
04/01 : vrij
11/01 : speeldag 15
18/01 : speeldag 16
25/01 : speeldag 17
01/02 : speeldag 18
08/02 : speeldag 19
15/02 : speeldag 20
22/02 : vrij (krokus)
29/02 : geen vrije zaterdag, evtl voorzien voor uitgestelde speeldag of los uitgestelde wedstrijden
07/03 : speeldag 21
14/03 : speeldag 22
21/03 : voorzien uitgestelde speeldag of testwedstrijden
Vanaf 28/03 start de bekercompetitie op voorwaarde dat de competitie volledig afgehandeld is. Zo niet vervalt de bekercompetitie en wordt de gewone competitie verder gespeeld.
28/03 : beker
04/04 : beker
11/04 : vrij (Pasen)
18/04 : vrij (Pasen)
25/04 : kwart finales beker
02/05 : halve finales beker
08/05 : finale beker