KONINKLIJKE ALGEMENE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS AFDELING VOETBAL ANTWERPEN
OFFICIELE BERICHTEN - maandag 24 februari 2020

OFFICIELE BERICHTEN :
24.02.2020 :
De kalender van de bekercompetitie staat online.
Graag zsm uw terreineigennaars verwittigen ivm deze planning!

19.02.2020 :

KALENDERAANPASSINGEN :
07/03/2020 :
3de afd. A - 12u30 : Kaddish - Den 144 : wedstrijd gaat door op Stabelino ! 
3de afd. B - 15u00 : Lunatics - Brik Pele : wedstrijd gaat door op Stabelino ! 
4de afd. A - 12u00 : Amber F - J&M Tolhuis : aanvang te 12u00 ipv 13u00 terrein : Wilrijkse Pleinen !


Wegens het niet beschikbaar zijn van het B-terrein van Amber zijn er vanaf zaterdag 18/01 mogelijk wijzigingen in de kalender van de afdelingen waar een Amber ploeg ingedeeld is.
Gelieve dus de kalender te raadplegen hieromtrent aub !


Aanpassing reglementen :
26/01 & 16/02 :
74A. Iedere club brengt zijn eigen wedstrijdbladen mee.
Clubs kunnen ten alle tijden blanco scheidsrechterbladen afdrukken dit voor het geval het wedstrijdblad, wegens mogelijke problemen, niet van de site kan gehaald worden.
Dit blanco formulier kan slechts uitzonderlijk gebruikt worden indien het officieel voorgedrukt document niet van de website kan gehaald worden wegens algemene technische problemen, niet door technische problemen langs de kant van de club (geen internet, geen printer enz …)
In alle andere gevallen zal een boete aangerekend worden van € 25 voor de 1ste keer dat het voorgedrukt wedstrijdblad niet wordt gebruikt. Deze boete wordt telkens verdubbeld bij elke wedstrijd dat het officieel voorgedrukt document niet wordt gebruikt.
Het blanco scheidsrechterblad mag enkel en alleen een blanco voorgedrukt wedstrijdblad zijn van de ploeg in kwestie EN van het aan gang zijnde seizoen, NIET een blanco blad van de zijde van de tegenpartij, noch een volledig blanco blad, noch een oud wedstrijdblad.
Zonder recent wedstrijdblad of zonder blanco voorgedrukt wedstrijdblad kan de wedstrijd NIET aanvangen en wordt een forfait met boete van ambtswege uitgesproken.

Indien de wedstrijd toch gespeeld wordt zal alsnog een forfait met bijhorende boete van 50 euro toegepast worden van ambtswege.

21/11 :
Art.89/D :
Wanneer een club, die met meer dan 1 ploeg in competitie speelt, met één van de ploegen uit competitie wordt genomen volgens de hierboven opgenoemde bepalingen van art.89 kan het afdelingsbestuur volgende beslissing nemen :
- De club wordt integraal ontslagen en alle ploegen worden uit competitie genomen.
- Enkel de ploeg waarover het gaat wordt uit competitie genomen maar alle spelers die tijdens het lopende seizoen effectief aangetreden hebben bij de ploeg in kwestie worden afgeschreven.
Tegen deze beslissing en uitspraak kan men niet in beroep gaan.
Indien deze beslissing genomen werd voor 1 december kunnen de spelers van deze club nog naar een andere club overgaan op voorwaarde dat niet meer dan twee spelers van de ontslagen club tezamen kunnen aansluiten bij die andere club en tevens rekening houdend met de bepalingen vervat in art.33.
Na 1 december kunnen niet meer dan twee spelers van de ontslagen club tezamen aansluiten bij een andere club voor het seizoen daarop volgend.

05/11 :
Art.163.B : Bij een fusie zal de ploeg ingedeeld worden in de afdeling waarin de hoogst gerangschikte ploeg speelde net voor de fusie.

26/10 :
43/C. Wanneer vastgesteld wordt door de scheidsrechter, bestuurslid en/of medewerker dat de organisatie bij thuisploeg of bezoekers te wensen over laat zal hierover een verslag gemaakt worden en per mail gestuurd worden naar M. Van Riel – secretariaat, die de club hierover zal aanschrijven.
Een eerste maal zal dit beboet worden met 10 euro, de 2de keer 25 euro en dan verdubbeld.
Bij een 3de tekortkoming hieromtrent zal de club een uitnodiging ontvangen om te verschijnen voor het afdelingsbestuur.

15/10 :
Art. 55/C. Indien er geen origineel wedstrijdblad wordt doorgestuurd volgens art. 55/B en ook geen foto via de app zal van ambtswege een forfait met bijhorende boete toegepast worden.

09/10 :
Vanaf speeldag van 12/10 zal art. 75B & 75/C strikt toegepast worden (correct aanduiden effectieven/reserve spelers en niet aanduiden van effectieven en/of reserve spelers op wedstrijdblad met forfait en boete tot gevolg)

Vak “NA” :

Wil zeggen dat een speler, die op het wedstrijdblad genoteerd staat, NIET AANWEZIG is.
Dit moet door de verantwoordelijke van de club aangeduid worden op het wedstrijdblad.
De scheidsrechter kan/mag hier geen aanduidingen inzetten !
De aanduiding dient geplaatst te worden VOOR aanvang van de wedstrijd : eens de wedstrijd is aangevangen mag hieraan NIETS meer gewijzigd te worden !
Indien hier achteraf toch wijzigingen aan gebeuren wordt een forfait met boete toegepast.


Woordje verduidelijking hierover nog :
Als een speler niet tijdig aanwezig is zet je hem gewoon als reserve op het blad, zoals toen er nog een papieren wedstrijdblad was.
Iemand waarvan je zeker bent dat hij niet aanwezig zal zijn daar zet je dan ‘NA’ bij ...
Wat wel belangrijk is (en daar gaat het eigenlijk om ..) is dat een ploeg de mogelijkheid heeft om in principe 18 spelers (15 via systeem en 3 manueel) op het wedstrijdblad te zetten : in dat geval MOETEN er 3 spelers vanaf gehaald worden en NA gezet worden achter 3 spelers VOOR aanvang van de wedstrijd !
Eens de wedstrijd gestart is mag hieraan NIETS meer gewijzigd worden.
Deze maatregel van 3 spelers die manueel kunnen bijgeschreven worden is van toepassing als effectieve spelers niet opdagen.

Controle spelers :
De terreinafgevaardigde van de thuisploeg dient, samen met de scheidsrechter, de controle te doen van zowel spelers van de thuisploeg als die van de bezoekers VOOR aanvang van de wedstrijd.
De terreinafgevaardigde neemt de 2 wedstrijdbladen en roept de nummers af van alle spelers van beide ploegen.
Als de afgeroepen speler naar de scheidsrechter gaat zegt hij zijn naam & geboortedatum en controleert de SR de identiteit van de speler met zijn identiteitskaart en eveneens zijn beenbeschermers en voetbalschoenen.
Zolang er geen controle gedaan is kan de wedstrijd NIET aanvangen !
Graag uw terreinafgevaardigde hiervan op de hoogte brengen aub.

12.02.2020 :

Wijziging clubkleuren :
12/02 - Molly Blooms :
Trui : groen

Broek : groen
02/12 - Antwerp Boys :
Trui : rood

Broek : rood
29/11 - Amber A :
Trui : donkerblauw
Broek : donkerblauw

29/11 - Amber E :
Trui : hemelsblauw
Broek : hemelsblauw

17/11 - De Kauwe :
Trui : zwart
Broek : zwart

29/10 - VC De Kroon :
Trui : Rood-wit   
Broek : zwart


02/02/2020 :
Stand sportiviteitscijfers bijgewerkt t/m 01/02/2020 (eerste 3 ploegen van elke reeks) :
1ste afdeling : Amber A - Benne A - Watertoren
2de afdeling A : St.Jozef - Bar Salon - An Sibhin
2de afdeling B : Voorced - De Brug - Umicore
2de afdeling C : Swinchester - Olymp/Volba 
3de afdeling A : Toreke - Den 144 - Bibamus
3de afdeling B : Brik Pele - Bacchus - De Pelikaan
3de afdeling C : Belle Vue - Thor Zaat Briel - Katastroof
4de afdeling A : Benne B - J&M Tolhuis - Amber D/Amber F
4de afdeling B : Royal Zeezicht - Pagode Utd - Ekeren Winkelstad


27/01/2020 :
Opmerking betreffende de wedstrijdbladen :
We hebben vastgesteld dat er op het wedstrijdblad, achter de naam van de spelers, soms meerdere 'kruisjes' worden gezet op het wedstrijdblad.
We willen de clubsecretaris en/of afgevaardigde er nogmaals op wijzen dat er achter iedere speler slechts één kruisje mag gezet worden in de vakken "N(iet) A(anwezig)", "E(ffectief) en R(eserve) !!!
Dit MOET ingevuld worden VOOR aanvang van de wedstrijd ... eens de wedstrijd een aanvang heeft genomen mag hier door niemand nog aan gewijzigd worden (ook niet door SR) !
Een speler kan dus OF niet aanwezig, OF effectief, OF reserve zijn doch nooit 2 zaken tegelijk !
Indien dit foutief genoteerd werd op het wedstrijdblad kan dit gemeld worden VOOR aanvang wedstrijd aan de scheidsrechter die op zijn beurt dit noteert in het voorziene vak "opmerkingen scheidsrechter".

Een speler die "NA" genoteerd werd alsook effectief of als reserve EN deelneemt aan de wedstrijd heeft een forfait en boete als gevolg !

Wijziging secretariaat :
29/11 :
Nieuwe secretaris Deurnese Turners :
Philip Rousseau
Baron Leroystraat 116
2100 Deurne
Gsm : 0476/802760
Mail : philrous11@telenet.be & fcdt@telenet.be

18/09 : 
Nieuwe secretaris Visboys :
Peter Verheyden - Nijverheidsstraat 25 - 9620 Zottegem
Gsm : 0477/179263
Mail : kfcvisboys@gmail.com

 

Betreft seizoen 2019-2020 :
Graag willen wij U attent maken op het volgende :

Wijziging voorzitter :

Ronnie Van Bouwel wordt ere voorzitter en zijn taak zal waargenomen worden door Tom Horemans
Graag dus geen mails meer naar voetbal@vriendenclubsantwerpen.be
Overige bestuursfuncties blijven ongewijzigd.
Geheugensteuntje … Wie te contacteren voor wat :

Voorzitter Tom Horemans :
Alle zaken betreffende de dagelijkse werking
Alle problemen met IT
Opmaak kalender & kalenderwijzigingen
Gsm : 0472/221705
Mail : tom@pc-partner.be

Ondervoorzitter Werner De Brauwere :
Alle zaken betreffende het onderzoek comité (afmeldingen – vragen …)
Vragen ivm schorsingen vanuit andere verbonden.
Gsm : 0478/253873
Mail : werner.debrauwere@skynet.be

Secretaris Marc Van Riel :
Opmaak kalender & kalenderwijzigingen
Schorsingen spelers – boeten - verwerking wedstrijdbladen
Tel : 03/6054617
Gsm : 0475/796459
Mail : admin@vanrielenzoon.be

Verantwoordelijk scheidsrechters Jean Spiloes :
Alles betreffende scheidsrechters (aanduidingen – problemen …)
Aanduiden scheidsrechter voor vriendenwedstrijden (aanvraag via website)
Gsm : 0478/683128
Mail : Jean.spiloes@telenet.be

Secretariaat Boomgaardstraat Davy Van Bogaert :
Digitale/manuele aansluitingen van nieuwe spelers
Adreswijzigingen van spelers/bestuursleden
Alle vragen betreffende verzekeringen
Tel : 03/2399905
Mail : info@kavvv.be

ZEER BELANGRIJK :

Graag uw vragen richten tot de juiste persoon : zorgt voor minder werk en een sneller antwoord !
Alle vragen aan bestuursleden gaan via de secretaris van uw club, hij is ons (enige) aanspreekpunt ! ! !
GEEN mails door spelers, supporters enz … aub !
Uitstel van wedstrijden wordt NIET toegestaan, ook niet met onderling akkoord tussen de clubs (zie 

art.149/A-B)

Speeldata seizoen 2019-2020 :
31/08 : speeldag 1
07/09 : speeldag 2
14/09 : speeldag 3
21/09 : speeldag 4
28/09 : speeldag 5
05/10 : speeldag 6
12/10 : speeldag 7
19/10 : speeldag 8
26/10 : speeldag 9
02/11 : vrij

09/11 : geen vrije zaterdag, voorzien voor uitgestelde speeldag of los uitgestelde wedstrijden
16/11 : speeldag 10
23/11 : speeldag 11
30/11 : speeldag 12
07/12 : speeldag 13
14/12 : speeldag 14

21/12 : geen vrije zaterdag, voorzien voor uitgestelde speeldag of los uitgestelde wedstrijden
28/12 : vrij
04/01 : vrij
11/01 : speeldag 15
18/01 : speeldag 16
25/01 : speeldag 17
01/02 : speeldag 18
08/02 : speeldag 19
15/02 : speeldag 20
22/02 : vrij (krokus)
29/02 : geen vrije zaterdag, evtl voorzien voor uitgestelde speeldag of los uitgestelde wedstrijden
07/03 : speeldag 21
14/03 : speeldag 22
21/03 : voorzien uitgestelde speeldag of testwedstrijden
Vanaf 28/03 start de bekercompetitie op voorwaarde dat de competitie volledig afgehandeld is. Zo niet vervalt de bekercompetitie en wordt de gewone competitie verder gespeeld.
28/03 : beker
04/04 : beker
11/04 : vrij (Pasen)
18/04 : vrij (Pasen)
25/04 : kwart finales beker
02/05 : halve finales beker
08/05 : finale beker