KONINKLIJKE ALGEMENE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS AFDELING VOETBAL ANTWERPEN
ONDERZOEKSCOMITE - dinsdag 05 november 2019

ONDERZOEKSCOMITE

3de zitting seizoen 2019 - 2020 d.d. 04.11.2019

A) VAN AMBTSWEGE

NIHIL

B) SCHORSINGEN
Voor 7 (zeven) off. wedstrijden vanaf 16.11.19
VAN SANTVLIET Linus (Mutea) art.135/B

Voor 4 (vier) off. wedstrijden vanaf 30.11.19
HOFMANS Brian (Kiel 2) art.137/A

Voor 2 (twee) off. wedstrijden vanaf 16.11.19
DE ROCKERE Matthias (Rooienhoek) art.135/A
VERBRAEKEN Nick (Lunatics) art.135/A

GEWETTIGD AFWEZIG :
SCHRODER Harold (Kaddish) art.137/A

Strenge waarschuwing voor :
GEWETTIGD AFWEZIG :
ADRIAENSENS Christophe (Metropool) art.135/B

C) ONMIDDELLIJKE UITSPRAKEN
Voor 1 (één) off. wedstrijd vanaf 16.11.19
HALSBERGE Julien (Amber) art.129
VERSCHUEREN Robin (Kangoeroes) art.129

D) ANDERE UITSPRAKEN

NIHIL