KONINKLIJKE ALGEMENE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS AFDELING VOETBAL ANTWERPEN
ONDERZOEKSCOMITE - maandag 15 april 2019

11de zitting seizoen 2018 - 2019 d.d. 15.04.2019

A) VAN AMBTSWEGE

NIHIL

B) SCHORSINGEN

Voor 14 (veertien) off. wedstrijden vanaf aanvang seizoen 2019-2020

PAUWELS Glen (Houtbeurs A) art.137/B & art.141/A

C) ONMIDDELLIJKE UITSPRAKEN

NIHIL

D) ANDERE UITSPRAKEN

NIHIL