KONINKLIJKE ALGEMENE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS AFDELING VOETBAL ANTWERPEN
ONDERZOEKSCOMITE - maandag 20 januari 2020

ONDERZOEKSCOMITE

7de zitting seizoen 2019 - 2020 d.d. 20.01.20

A) VAN AMBTSWEGE

Wedstrijd in 3de afdeling C : KIEL 2 – D.O.V.O. (dd. 11.01.2020)
Wedstrijd vroegtijdig stopgezet : Wedstrijduitslag wordt omgezet in 0-5

B) SCHORSINGEN

Geschorst vanaf 01.02.20 t/m 31.12.20
GEWETTIGD AFWEZIG :
KINET Matthew (Kiel 2) art.126/C, 126/F, 130 & 135/C

Voor 2 (twee) officiële wedstrijden vanaf 01.02.20
HOLEMANS Stijn (Katastroof) art.137/A
VAN BOUWEL Glenn (D.O.V.O.) art.130

C) ONMIDDELLIJKE UITSPRAKEN

NIHIL

D) ANDERE UITSPRAKEN

NIHIL