KONINKLIJKE ALGEMENE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS AFDELING VOETBAL ANTWERPEN
Beker Reglementen - woensdag 26 februari 2020

BEKER 2019-2020

De inschrijvingen voor de bekercompetitie worden op 16/02/2020 gesloten.
1ste afdeling en 2de afdeling in 1 poule : Beker Marcel Van Bouwel

3de afdeling en 4de afdeling in 1 poule : Beker van de Voorzitter

Voorlopige planning :

28/03 : 1ste ronde (voorronde)
04/04 : 2de ronde (voorronde)
11/04 & 18/04 : Voorlopig vrij (behalve bij afgelastingen)
25/04 : kwart finales
02/05 : halve finales
08/05 : finale

Verder verloop

Op basis van een loting zullen er 2 voorronden zijn !
Tijdens de voorrondes zullen er door alle ploegen na de wedstrijd telkens 5 strafschoppen genomen worden door 5 verschillende spelers die de wedstrijd beëindigd hebben.
Iedere ploeg zal om beurt één strafschop trappen tot beide teams hun vijf strafschoppen hebben genomen.
In deze strafschoppenreeksen hoeft geen winnaar te zijn – het stopt na 5 strafschoppen.
De opgooi zal bij aanvang van het nemen der strafschoppen bepalen wie er begint.

Na de 2 voorrondes gaan de 8 beste ploegen van iedere groep door.
Alle overige ploegen vallen dan af en voor hen eindigt dan het bekeravontuur.
Bij gelijke stand wordt er eerst gekeken naar de meest gescoorde strafschoppen en dan tellen de minst tegen gescoorde strafschoppen.
Als het dan nog gelijk is wordt er gekeken naar de meest gescoorde doelpunten.
Mocht dit alles nog gelijk zijn zal er uiteindelijk overgegaan worden tot loting.

Na voorrondes (vanaf ¼ finales) : bij gelijkspel 5 strafschoppen, zie hieronder voor het reglement (conform KBVB)

Reglementen bekercompetitie :

UITSTEL EN/OF VERSCHUIVEN VAN BEKERWEDSTRIJDEN WORDT NIET TOEGESTAAN !

Alle reglementen van de gewone competitie gelden ook voor de bekerwedstrijden.
Uitgezonderd het geven van een forfait (art 152-153-154): resp kosten worden 50€ (24h voor de wedstrijd) en €100 indien de forfait wordt gegeven in minder dan 24h voor de wedstrijd.

Er zijn geen beperkingen i.v.m. het aantal gespeelde wedstrijden in de competitie voor het opstellen van spelers in de bekercompetitie.
Alle reeds gekregen gele kaarten van de competitie blijven ook doorlopen voor de bekercompetitie m.a.w. de gele kaarten en schorsingen blijven dus van kracht en tellen mee tijdens de bekercompetitie.

De totale scheidsrechteronkosten dienen voor aanvang van de wedstrijd door beide clubs, ieder voor de helft, uitbetaald te worden aan de scheidsrechter.
Voor de scheidsrechter onkosten verwijzen we naar art. 83 t/m 88 van onze reglementen  (idem als competitie).
Grensrechters kunnen pas voorzien worden vanaf de 1/4de finales. Wanneer er grensrechters voorzien zijn zullen beide clubs instaan voor hun vergoeding.
Voor de onkosten verwijzen we naar art. 83 t/m. 88 van onze reglementen.
Deze kosten zijn niet recupereerbaar.
Voor een match tijdens een eerdere ronde kan één of kunnen beide clubs om grensrechters verzoeken.

Reglementen strafschoppenreeks:

Voor de start van de strafschoppen:

Tenzij er ander overwegingenzijn (vb staat van het speelveld, veiligheid,...) tost de scheidsrechter met een muntstuk om te bepalen aan welk doelde strafschoppen genomen zullen worden.

* De scheidsrechter tost opnieuw met een muntstuk en die de toss wint, beslist of zijn ploeg de eerste of de tweede strafschop zal nemen

* Met uitzondering op een vervanger voor een doelverdediger die niet kan verder spelen, mogen enkel spelers die op het speelveld stonden of spelers die tijdelijk naast het speelveld waren (door vb verzorging, uitrusting in orde brengen,...) op het moment dat de wedstrijd eindigde, de strafschoppen nemen.

* Met inachtneming van de hiervoor genoemde voorwaarden, is iedere ploeg verantwoordelijk voor de volgorde dat de spelers de strafschoppen zullen nemen. De scheidsrechter wordt niet op de hoogte gebracht van de volgorde.

* Indien bij het einde van de wedstrijd en voordat of tijdens de strafschoppen genomen worden, een ploeg een groter aantal spelers telt dan de tegenpartij, moet deze ploeg haar aantal spelers verminderen tot het aantal van de tegenpartij en de kapitein moet de scheidsrechter op de hoogte brengen van de naam en het nummer van elke niet deelnemende speler. Elke uitgesloten speler mag niet deelnemen aan de strafschoppenserie (behalve zoals hieronder wordt weergegeven).

* Een doelverdediger die de strafschoppenserie niet kan aanvatten of verder zetten mag vervangen worden door een wisselspeler indien zijn team niet alle toegestane wissels heeft doorgevoerd of door een speler die niet deelnam aan de strafschoppenserie omdat het team werd verminderd om aan een gelijk aantal spelers te komen. De vervangen doelverdediger mag niet verder deelnemen aan de strafschoppenserie, noch een strafschop nemen.

* Een wisselspeler die de doelman vervangt, kan in die ronde geen strafschop meer nemen, indien de doelverdediger al een strafschop genomen heeft.

Tijdens de strafschoppen

* Alleen in aanmerking komende spelers, de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters mogen zich tijdens de strafschoppenserie op het speelveld bevinden

* Alle spelers, met uitzondering van de strafschopnemer en de twee doelverdedigers, moeten in de middencirkel blijven

* De doelverdediger, die tot dezelfde ploeg behoort als de nemer van de strafschop, moet zich opstellen binnen het speelveld, buiten het strafschopgebied en wel op de plek waar de doellijn en de lijn van het strafschopgebied samenkomen

* Een speler die in aanmerking komt om deel te nemen aan de strafschoppenserie, mag op elk moment tijdens het nemen van de strafschoppen met zijn doelverdediger van plaats wisselen

* Een strafschop heeft zijn uitwerking gehad wanneer de bal niet meer rolt, het speelveld verlaat of de scheidsrechter het spel onderbreekt voor eender welke overtreding; de nemer mag de bal geen tweede keer spelen.

* De scheidsrechter neemt nota van de genomen strafschoppen

Indien zowel de doelverdediger als de strafschopnemer tegelijkertijd een overtreding begaan:

* Indien de strafschop wordt gemist of wordt gestopt, dan wordt deze hernomen.

Onder de voorwaarden zoals hieronder uitgelegd, nemen beide ploegen vijf strafschoppen
* De strafschoppen worden beurtelings genomen

* De strafschoppenserie zal niet voortgezet worden, zodra een ploeg een aantal doelpunten heeft gescoord, dat door de andere ploeg niet meer kan bereikt worden

* Als, nadat elke ploeg vijf strafschoppen heeft genomen, beide ploegen een gelijk aantal of geen doelpunten hebben gescoord, wordt de strafschoppenserie voortgezet in dezelfde volgorde, totdat elke ploeg een gelijk aantal strafschoppen heeft genomen en de ene ploeg een doelpunt meer heeft gescoord dan de andere
* Elke strafschop moet door een andere speler genomen worden en alle in aanmerking komende spelers moeten een strafschop hebben genomen, voordat een speler een tweede strafschop mag nemen
* Bovengenoemde voorwaarden gelden wanneer de strafschoppenserie verder gaat, maar de ploeg mag de volgorde van de nemers veranderen
* De strafschoppenserie mag niet worden uitgesteld/vertraagd dooreen speler die het speelveldverlaat. De strafschop van die speler zal niet geldig verklaard worden (geen doelpunt) als de speler niet op tijd terug is deze te nemen Vervangingen en uitsluitingen tijdens de strafschoppenreeks
* Een speler, wisselspeler of gewisselde speler kan nog steeds een waarschuwing krijgen of worden uitgesloten
* Een doelman die uitgesloten werd, moet vervangen worden door een in aanmerking komende speler
* Indien een speler, die niet de doelman is, de strafschoppenserie niet kan verderzetten mag niet vervangen worden

* Ook al is een ploeg met minder dan zeven spelers, moet de scheidsrechter de strafschoppenserie voltooien