KONINKLIJKE ALGEMENE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS AFDELING VOETBAL ANTWERPEN
Beker Reglementen - zondag 03 april 2022

BEKER 21-2022
De inschrijvingen voor de bekercompetitie worden op 05.02.22 gesloten.
1ste afdeling en 2de afdeling in 1 poule : Beker Ronald Van Bouwel
3de afdeling en 4de afdeling in 1 poule : Beker van de Voorzitter
Let op : Denk na en overleg met je spelers vooraleer in te schrijven want forfaits worden zwaar
beboet ! (zie reglementen verder)


Voorlopige planning:
26/03 : 1ste ronde (voorronde)
02/04 : 2de ronde (voorronde)
09/04 & 16/04 : voorlopig vrij - Pasen (behalve bij afgelastingen)
23/04 : kwart finales
30/04 : halve finales in Deurne (Park Groot Schijn)
06/05 : finales in Wijnegem
De halve finales zullen doorgaan op de terreinen Park Groot Schijn (kunstgras)
en de finales gaan door op het A terrein van Wijnegem (gras).

Er worden geen afwijkingen toegestaan op de vooropgestelde speeldata !

Verder verloop
Op basis van een loting zullen er 2 voorronden zijn !
Tijdens de voorrondes zullen er na de wedstrijd door elke ploeg 5 strafschoppen genomen worden, door 5 verschillende spelers die de wedstrijd beëindigd hebben.
Iedere ploeg zal om beurt één strafschop trappen tot beide teams hun vijf strafschoppen hebben genomen.
In deze strafschoppenreeksen hoeft geen winnaar te zijn – het stopt na 5 strafschoppen.
De opgooi zal bij aanvang van het nemen der strafschoppen bepalen wie er begint.
Na de 2 voorrondes gaan de 8 beste ploegen van iedere groep door.
Alle overige ploegen vallen dan af en voor hen eindigt dan het bekeravontuur.
Bij gelijke stand wordt er eerst gekeken naar de meest gescoorde strafschoppen en dan tellen de minst tegen gescoorde strafschoppen.
Als het dan nog gelijk is wordt er gekeken naar de meest gescoorde doelpunten.
Mocht dit alles nog gelijk zijn zal er uiteindelijk overgegaan worden tot loting.
Na voorrondes (vanaf ¼ finales) : bij gelijkspel 5 strafschoppen.
- Vijf verschillende spelers van ieder team, die de wedstrijd beëindigd hebben, zullen om beurten één strafschop trappen
- Blijft de stand hierna nog gelijk dan zullen de overige spelers, die de wedstrijd beëindigd hebben, om beurten één strafschop nemen, tot een ploeg, bij gelijk aantal genomen
strafschoppen, voorsprong neemt.
De opgooi beslist welke ploeg zal beginnen met het nemen van strafschoppen.
- Wanneer een team aan het eind van de wedstrijd, voor of tijdens de strafschoppenserie een groter aantal spelers heeft dan de tegenstander, dan moet dat team het aantal
verminderen totdat het gelijk is aan het aantal van de tegenstander. De scheidsrechter moet worden ingelicht over de naam en het nummer van elke uitgesloten speler. Een
uitgesloten speler komt niet in aanmerking om deel te nemen aan de strafschoppenserie.(zie ook art.161)
Blijft de stand dan nog gelijk dan zullen diezelfde vijf spelers van iedere ploeg in dezelfde volgorde om beurten een strafschop nemen tot bij een gelijk aantal beurten de ene ploeg
voorsprong neemt. In geen enkel geval mag eenzelfde speler tweemaal na elkaar een strafschop nemen. De vier andere spelers van zijn ploeg moeten eerst hun strafschop genomen hebben. De opgooi zal bij aanvang van het nemen der strafschoppen bepalen wie er begint.


Reglementen bekercompetitie :
Alle reglementen van de gewone competitie gelden ook voor de bekerwedstrijden.
Er zijn geen beperkingen i.v.m. het aantal gespeelde wedstrijden in de competitie voor het opstellen van spelers in de bekercompetitie.
Alle reeds gekregen gele kaarten van de competitie blijven ook doorlopen voor de bekercompetitie m.a.w. de gele kaarten en schorsingen blijven dus van kracht en tellen mee
tijdens de bekercompetitie.

Art.154/C-D (boeten voor forfait) zal van toepassing zijn voor ALLE bekerwedstrijden !!

De totale scheidsrechteronkosten dienen voor aanvang van de wedstrijd door beide clubs, ieder voor de helft, uitbetaald te worden aan de scheidsrechter.
Voor de scheidsrechter onkosten verwijzen we naar art. 83 t/m 88 van onze reglementen (idem als competitie).
Grensrechters kunnen pas voorzien worden vanaf de 1/4de finales. Wanneer er grensrechters voorzien zijn zullen beide clubs instaan voor hun vergoeding.
Voor de onkosten verwijzen we naar art. 83 t/m. 88 van onze reglementen.
Deze kosten zijn niet recupereerbaar.
Voor een match tijdens een eerdere ronde kan één of kunnen beide clubs om grensrechters verzoeken.
Halve finales en finales worden gespeeld MET grensrechters, betalingen van scheidsrechters en grensrechters zijn ten laste van het verbond.
De kosten hiervan zullen, daags na afloop wedstrijd, rechtstreeks op de bankrekening van de respectievelijke scheidsrechters/grensrechters gestort worden door de Federatie.